گروه آموزشی پایه پنجم ابرکوه

فعالیت های گروه آموزشی پایه پنجم ابرکوه

سوالات مسابقه آزمایشگاه پایه پنجم مرحله شهرستان

باسلام.همکاران محترم می توانند برای دریافت سوالات و کلید و بارم مربوط بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

http://uploadtak.ir/images/7qrd2rfqr7beu7de8dkg.pdf

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:14  توسط سرگروه  | 

نمونه سوالات کلاس پنجم از بخش 8-9-10 علوم

                                                                                       

نام :                                                               وزارت آموزش و پرورش                                           نام آزمون : علوم

نام خانوادگی :                                     اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                                کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                          زمان آزمون : 60 دقيقه

1

باكتري ها به چه شكل هايي در طبيعت يافت مي شوند ؟ با رسم شكل نام گذاري كنيد .

 

 

75/

2

شباهت وتفاوت قارچ با گياه رابنويسيد.

شباهت :

تفاوت :

1

3

درهر كدام از موارد زير كدام جاندار ساده دخالت مي كند ؟

تهيّه سركه از انگور

 

تهيّه ماست از شير

 

ور آمدن نان

 

بيماري هاي پوستي

 

غذاي مردم سواحل گرم ومرطوب

 

بستني سازي

 

تهيّه كود

 

اكسيژن دهي به آب دريا

 

2

 

 

 

 

 

 

4

راه هاي انتقال عوامل بيماري زا رابنويسيد .(4مورد)

 

 

1

5

من چيستم ؟

1- واكسن نوعي بيماري هستم كه تاآخر عمر در بدن ايمني ايجاد مي كند .    (................................)

2- با رشد دادن من پني سيلين كشف شد .                                                      (................................)

3 مادّه ي ترشحي از گلبول هاي سفيدم  .                                                    (............................... )

4 از اجزاي خونم كه مانند سكّه ي فرورفته به نظر مي رسم    .                      (.................................)

5-  اوّلين سدّ دفاعي بدنم .                                                                             ( .................................)

6 ويرو سي هستم كه به دستگاه تنفّسي آسيب مي رسانم .                              (..................................)

 

5/1

6

در هر كدام از موجودات زير چه حسي قوي تر است ؟

                                              

1-    سگ:

2-    مار:

3-    ماهي:

4-    عقاب :

5-    انسان:

25/1

7

مهم ترين بخش دستگاه عصبي چه نام دارد ؟و وظيفه ي تعادل بدن وحركات بر عهده ي كدام بخش است ؟

 

5/

8

شكل زير را نام گذاري كنيد .

                                                                                       

 

2

9

مخمّر از چه طريقي تكثير مي شود ؟

الف ) جوانه زدن 5              ب)    دونيم شدن 5                    ج)  تقسيم شدن     5    د) هاگ 5

5/

10

كدام يك از جانداران ساده  غذاي جانواران آبزي هستند ؟

الف) قارچ هاي چتري    5             ب) جلبك 5           ج) باكتري  5            د) كپك سبز 5

5/

11

عامل كدام دسته از بيماري هاي زير ويروس است ؟

الف) كزاز وهاري    5          ب) كزاز وحصبه 5          ج)   هاري وسرخك5        د ) كچلي ، وبا5  

5/

12

يك باكتري پس از سه بار تقسيم شدن به چند باكتري تقسيم مي شود ؟

الف) 4 باكتري 5          ب) 8 باكتري 5                      ج )   16باكتري5            د)  6 باكتري  5

5/

13

كدام يك ا ز بيماري هاي زير از را ه آب منتقل مي شوند ؟

الف) حصبه و آنفلوانزا  5    ب) اسهال وآنفلوانزا   5  ج)  حصبه و اسهال5  د) كورك وذات الريه5

5/

14

مهمترين حس آدمي كدام است وچند درصد اطّلاعات مااز طريق آن صورت مي گيرد ؟

الف ) بينايي ،20%      5       ب)  شنوايي ،  80%5           ج) بينايي ، 80 %  5      د) لامسه ،60 % 5

5/

15

مهمترين قسمت دستگاه عصبي ماست .

الف ) مخ    5                ب) مخچه 5                 ج) نخاع 5                      د) بصل النخاع 5

5/

16

در ساختمان چشم ، كدام يك در مقابل نور حساس اند ؟

الف ) شبكيّه  5                                                       ب) سلول هاي عصبي  ( استوانه اي ، مخروطي )  5

  ج) قرنيه   5                                                                     د) صلبيّه 5

5/

17

بخش دهليزي ومجاري نيم دايره اي در كدام قسمت گوش قرا ر دارد ؟

الف ) گوش خارجي5         ب) گوش مياني5         ج) گوش بيروني5          د) گوش داخلي 5

5/

18

بدن ما نسبت به كدام حس عادت نمي كند ؟

الف ) فشار  5            ب) صدا  5                        ج)      زبري 5                         د) درد 5

5/

19

در ساختن كدام يك از موادّ زير باكتري ها نقشي ندارند ؟

الف) پنير 5                       ب) ماست  5                          ج)  سركه 5                    د) مخمّر 5

5/

20

عامل كدام يك از بيماري هاي  زير بيرون از سلول زنده توليد مثل نمي كند ؟

الف) كچلي – زخم لاي انگشتان  5    ب) وبا – سل 5     ج) كزاز – حصبه5    د) سرخك –هاري 5

5/

21

پرده صماخ گوش ، كدام تبديل انرژي راانجام مي دهد ؟

الف) ماهيچه اي به صوتي    5                                                         ب) صوتي به الكتريكي5                           ج) صوتي به حركتي5                                                                      د) حركتي به صوتي

 

5/

22

رشته هاي عصبي كدام حس در سراسربدن پراكنده اند ؟

الف) لامسه    5        ب) بويايي  5                ج) شنوايي 5                د) بينايي  5

5/

23

ميكروب مالاريا چگونه مي تواند باعث بيماري درانسان شود ؟

الف) ميكروب مالاريا همراه آب وغذا وارد معده مي شود 5

ب) ميكروب مالاريا همراه آب آلوده ، مستقيماٌ وارد خون مي شود . 5

ج) ميكروب مالاريا همراه باگرد وغبار واز راه هوا وارد بدن مي شود . 5

د) ميكروب مالاريا به وسيله حشره ، مستقيماٌ وارد خون مي شود . 5

5/

24

عبارت كاملاٌ درست را انتخاب كنيد .

الف)جلبك ها در آب زندگي مي كنند . 5

ب) جلبك ها جانداران ساده وتك سلولي هستند . 5

ج) جلبك ها مانند گياهان بزرگترين گروه توليد كننده ي روي زمين هستند . 5

د) جلبك ها به گياهان شباهت بيشتري دارند . 5

5/

25

پزشكان قبل از عمل جرّاحي دست و وسايل پزشكي را بامايعي مي شويند . اين مايع چه نام دارد وبا چه هدفي استفاده مي شود .

الف ) ضد عفوني كننده – آلودگي به بيمار منتقل نشود . 5

ب) ضد عفوني كننده –آلودگي از طرف بيمار منتقل نشود . 5

ج) دارو- پيش گيري از آلودگي 5

د) آنتي بيوتيك – كمك به درمان بيمار ي 5

5/

26

فلمينگ دليل رشد نكردن باكتري ها را كدام عامل مي دانست؟

الف) غذاي نا كافي   5                                                                    ب) فضاي نامناسب  5                                                                                            ج) وجود نوعي كپك  5                                                                       د) نبودن اكسيژن كافي 5

5/

27

كدام حواس انسان توانايي شناسايي مولكول هاي مواد رادارند ؟

الف) همه ي حواس 5    ب) بينايي ولامسه 5   ج) بويايي وبينايي 5        د) بويايي وچشايي5

5/

28

كدام يك از خصوصيات زير مخصوص سلول هاي عصبي است ؟

الف) رشته كوتاه و باريك  5                                                          ب) هسته ي بزرگ ومشخص 5

ج) سيتوپلاسم    5                                                                         د) رشته هاي طولاني ودراز 5                                                      

5/

29

بيماري كچلي از كدام راه به انسان سرايت مي كند ؟

الف) هوا  5                  ب) حشرات 5                      ج) آب وغذا 5                   د) تماس 5

 

 

                                                                                                   

                                                                                          مـــــوفـّـــق بــــــا شيـــــــــد

5/

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:40  توسط سرگروه  | 

پودمانی مرحله دوم

                                                                                 

  نام :                                                                  وزارت آموزش و پرورش                                    نام آزمون : پودماني

نام خانوادگی :                                           اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                        کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                          اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                     زمان آزمون : 90دقيقه

 

 

 

الف) گزينه ي صحيح را باعلامت ضربدر(×)مشخص كنيد .( هر مورد 5/0نمره)

 

1-     ده مولكول ئيدروژن و ده مولكول اكسيژن تشكيل چند مولكول آب مي دهد ؟

الف) 10 مولكول   5           ب)  20مولكول    5                      ج)  5 مولكول      5            د) 15  مولكول    5

 

2- كدام عامل در بوجود آمدن تغييرات شيميايي تأثيري ندارد ؟

الف) رطوبت   5                  ب) گرما  5                                 ج)جرم  5                            د) زما ن   5

 

3- كدام نوع اهرم از نظرقرار گرفتن تكيّه گاه با بقيّه فرق دارد؟   

الف) قيچي  5                      ب) سيم چين 5                         ج)در نوشابه باز كن 5              د)ا لّاكلنگ 5

 

4- كدام يك چشمه نور طبيعي است ؟

الف) لامپ روشن   5               ب) ما ه   5                            ج) آتش  5              د) كرم شب تاب  5

 

5- كدام جانور قبل از بقيّه زندگي مي كرده است ؟

الف ) اردك ماهي      5          ب) قور باغه      5                ج) خفّاش    5                         د ) تمساح    5

 

6- چرا پوشش گياهي مانع فرسايش خاك مي شود ؟

 

الف) زيرا گياه از حجم آب ذخيره شده در خاك مي كاهد .  5             

ب) زيرا گياه جهت وزش باد را تغيير مي دهد . 5

ج) زيرا گياه با عث كاهش سرعت نفوذ آب در خاك  مي شود . 5

د) زيرا ريشه ي گياهان موجب چسبندگي ذرّ ات خاك مي شود .  5

 

7- هسته دروني وبيروني زمين در كدام مورد شباهت بيشتري با هم دارند ؟

 

الف ) ضخامت   5                 ب) فشا ر      5                        ج) جنس    5                               د) دما    5

 

8)- كدام عامل توليد مثل باكتري هارا متوقّف مي كند؟

الف) غذا     5                     ب) نورخورشيد    5                  ج) رطوبت     5                           د) تاريكي      5    

ب)نقطه چين ها را كامل كنيد .( هرمورد 5/0نمره)

9- حمل رسوبات همراه آب ، ته نشين شدن و فشرده شدن رسوبات از مراحل تشكيل ......................  است .

 

10- قارچ ها به وسيله ي سلّول هاي بسيار ريزي به نام .................. تو ليد مثل مي كنند .

 

11- نور سفيد را به وسيله ي ....................... مي توان تجزيه كرد .

 

12- جادّه ي كوهستاني مارپيچ مانند .................................... عمل مي كند .

 

ج) جملات زير را باكلمات مناسب كامل كنيد . ( هر مورد5/0نمره )

                                        (گياهان ، فيزيكي ، زما ن ، تركيب ، تك سلولي )

 

13- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه  ......................... بي تأ ثير است .

 

14 – با پيدا شدن ................. زندگي روي خشكي آ غا ز شد .

 

15- بيشتر مواد اطراف ما ..................  هستند .

 

16- ذوب پارافين شمع يك تغيير ........................ است .

 

 د) به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد . ( هر مورد 5/0نمره )

 

17- يك باكتري پس از گذشت دوساعت به چند باكتري تقسيم مي شود ؟

 

18- نام علمي زنگ آهن چيست ؟

 

19 – به وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند چه مي گويند ؟

 

20- استفاده از اندام هاي حسّي مختلف را چه مي گويند ؟

هــ) صحيح ياغلط بودن هر عبارت را مشخص كنيد .( هر مورد 5/0 نمره) صحيح      غلط

21 -  براي تشكيل خاك تغيير فيزيكي سنگ ها كافي است .                                                              5             5                                                             

 

22 -  كوه دماوند يك كوه آتشفشان است .                                                                                       5             5                                                              

 

23- در نقطه اي به نام كانون عدسي گرماي زيادي وجوددارد .                                                       5              5                                                             

 

24- جنبش مولكولي مواد مايع كمتر از مواد جا مد است .                                                                5             5                                                                                                                         

و) پاسخ سؤالات زير را به طور كامل بنويسيد . ( هر مورد 1نمره )

 

25- زمين شناسان با مطالعه ي سنگ هاي رسوبي چه اطّلاعاتي به دست مي آورند ؟ 

 

26 – رنگين كمان چگونه بوجود مي آيد ؟

 

 

27 -  تغيير فيزيكي وشيميايي را تعريف كنيد.( باذكر مثال)

 

 

                                                                                     سؤالات رياضي

 

الف) گزينه ي صحيح را باعلامت ضربدر(×)مشخص كنيد .( هر مورد 5/0نمره)

 

28- حاصل ضرب تقريبي دو عدد 7200    است . اگر يكي از اعداد87 باشد ، عدد ديگر كدام است ؟

الف  ) 86   5               ب)   60      5                           ج) 76    5                            ب) 56     5    

 

29-  نسبت پول حسين به  رضا  مثل 4 به 6 و نسبت پول رضا به ا فشين مثل 3 به 8 است .اگر مجموع پول آن ها 780تومان با شد ، پول افشين چند تومان است ؟

الف) 120     5                   ب) 180     5                        ج) 480   5                                   د) 780     5

30- 5 مترو 17 سانتي مترو 9 ميلي متر ، .............. .... ميلي متر است ؟

الف)  1957    5                    ب)   5197    5                         ج)  5719    5                              د) 5179   5

31- کدام عدد زیر هم بر 5 و هم بر 3 و هم بر 9 بخش پذیر است؟

الف)   3455                ب)  720   5                       ج) 7025                        د) 7055

32 برای جمع زیر مناسب ترین عدد برای مخرج مشترک کدام عدد است؟

                                                                                                                                                                                 = +

    الف ) 54  5                  ب)   18  5                     ج)   108   5                          د)   36  5

33- مربعی به ضلع 2 کیلومتر ، چند متر مربع است ؟

الف)  1000000متر مربع 5     ب)   2000000 متر مربع 5          ج)   4000000 متر مربع 5          د) 400 متر مربع5

 

    ب)نقطه چين ها را كامل كنيد .( هرمورد 5/0نمره) 

        

34- باقی ما نده ی تقسیم 85 بر 9 مثل باقی مانده ی تقسیم 5+8 است بر 9 یعنی ..... پس 85 برعدد9 بخش پذیر ..............  .          

 

35- براي بيان مساحت زمين ها معمولا از واحد .............. استفاده مي شود .

36- 47 /0  سانتي متر  = ............... ميليمتر      

37 –  زاويه 180 درجه را ......................... هم مي گويند.

    ج  ) جملات زير را باكلمات مناسب كامل كنيد . ( هر مورد5/0نمره )

                     ( نقّاله ،گونيا ، درجه ، زاويه ، كيلومتر شما ر ، كيلومتر مربع ،كيلومتر)

 

38- وسيله اي كه با آن زاويه ها را اندازه مي گيرند ........................ نام دارد .

 

39 – واحد ا ندازه گيري زاويه، .............است كه به آن ............ مي گويند.

 

40- فاصله هاي طولاني راباوسيله اي به نام ....................... اندازه مي گيرند .                       

 

 41 – 1گر طول هر ضلع مربعي يك كيلو مترباشد، مساحت آن مربع يك ........................ ناميده مي شود.                                   

 

د) به سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد . ( هر مورد 5/0نمره )

 

42- شش ضلعي منظم چند خط تقارن دارد؟

 

43- 270000متر مربع ، جند هكتار است ؟

 

 44-  عدد2520 بركدام يك از عددهاي يك رقمي بخش پذير است ، نام ببريد .

 

45 - اگر قرینه یک  مثلث متساوی الساقین را که قائمه الزاویه هم باشد  را نسبت به وتر آن رسم کنیم شکل به دست آمده چیست ؟

 

   د)  سؤال هاي درست ونادرست  (هر مورد5/نمره)

                                                                                                                                           د                               ن

46- هكتا رمربعي است كه هر ضلع آ ن 10000متر مي باشد      .                                          5                             5      

 

 47- ذوزنقه داراي 4 ارتفاع مي باشد  .                                                                               5                             5

 

 

48- عمليات زير را انجام دهيد. (هر مورد 1نمره)

                                                                                                                                                                 =  3- 9

                                                                                                                                                              = 2+ 5

49-  فروشنده اي براي يك جفت كفش 8000توماني %10 تخفيف داد . خريدار قبول نكرد و دوباره %15 ديگر از قيمت دوم راكم كرد . خريدار براي خريد كفش چه مبلغي پرداخت نموده است . (1نمره)

 

50- ضرب ×4 راروي شكل نشان دهيد . (1نمره)

 

 

51 -  محيط مثلثي 25 متر است . اگر دوضلع آن به ترتيب 92/4 متر و 63/ 7 متر باشد ، اندازه ي ضلع سوم را به دست آوريد.

                                                                                                                                (1نمره)

 

                                                                                   بخوانيم وبنويسيم

 

 الف ) گزينه صحيح را با علامت ضربدر (×) مشخص كنيد .(هر مورد 5/0نمره )

 

52 – به كدام يك از كلمه هاي زيرنشانه ي«ــَ نده » نمي توان افزود ؟

 

الف) نويس   5                  ب) روي  5                      ج)  نياز   5                               د) جوي    5

 

53 كدام دسته از كلمه هاي  زير هم خانواده نيستند؟

 

الف) رجعت ، مراجعه ، رجوع  5                                                           ب)  قصد، صادق، مقصد                           5 ج) درس ، تدريس ، مدرّس  5                                                                د) عليم، علم ،علما  5

 

54- كدام كلمه در لغت نامه قبل از ساير كلمات مي آيد ؟

 

الف ) فتوكپي  5              ب) فتيله   5                         ج)  فراموش  5                               د) فرزند  5

 

55- در جمله ي « علي درباغچه گل مي پروراند.» فعل جمله چه زماني را نشان مي دهد ؟

 

الف) ماضي  5                ب) مستقبل  5                             ج) مضارع  5                           د) ماضي ، مضارع     5

 

56- كدام كلمه به معني « اداكردن وبه جا آوردن » است ؟  

 

الف) خدمت گزار  5             ب) قانون گذار  5                 ج) تاٌثير گذار   5                          د) فرو گذار   5

 

57- بيت زير از چند جمله تشكيل شده است ؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:35  توسط سرگروه  | 

آزمون پودمانی

                                                                       بسمه تعالي

                                                                مديريت آموزش وپرورش شهرستان ابركوه

                               سؤالات آزمون پودماني دروس فارسي ، علوم ورياضي پايه پنجم مرحله اول بهمن89

 

نام ونام خانوادگي:                                                                                                                                                                        تعدادسؤال :45                                                                                              

نام پدر:                                                                                                                                                                                            زمان :60دقيقه

نام آموزشگاه :

 

                                                                           سؤالات فارسي  ( 5/7 نمره )

1-    كدام گزينه منادا است ؟

الف ) بيا  5               ب) اي مريم5             ج) كتاب من5                                   د) مي روم 5                    

 

2-    معادل كدام گزينه درست نوشته نشده است ؟

 الف ) آدرس: نشا ني  5         ب) هلي كوپتر : بالگرد5        ج) پاراگراف : بند5         د) كامپيوتر :يارا نه5

 

3) مفرد كلمه هاي ( آثار اعماق - علوم ) به ترتيب كدام است ؟

الف ) اثير – عمق- عليم   5        ب) اثر – عمق – علم  5    ج) اثر – عميق – علم    5    د) اثير – عميق –عالم  5

 

4-(گزار ) آخر كدام كلمه بيايد، كلمه ي مركب صحيحي تشكيل مي شود ؟

 

الف) قا نون  5                             ب) نماز5                              ج) بنيان 5                       د)تأثير5

5-كدام گزينه با بقيّه فرق دارد ؟

الف) سده   5               ب) دهه5                                 ج) چلّه 5                                         د) پلّه 5 

6) در لغت نامه كدام كلمه قبل از كلمات ديگر نوشته مي شود ؟

الف) مشتاق  5            ب) مشورت  5                      ج)     مشهد 5                                      د) مشكوك 5

7- دربيت «دانه وقوتي كه در انبان ماست               توشه ي سرماي زمستان ماست » قا فيه كدام است ؟

 

الف) دانه و توشه  5        ب) انبان – زمستان    5    ج)   ماست – ماست   5   د) انبان ما ست –زمستان ماست 5

8-املاي كدام كلمه با توجه به معناي آن غلط است ؟

 

الف)مرحون : درگرو 5       ب)وحوش : جانور درنده 5           ج) دريغ : افسوس 5       د) قريحه : استعداد5 

9-متن مقابل : « من رفتگرم ، آفتاب وآب وباد همكاران من هستند . امّا من هر روز صبح ، زودتر از خورشيد از خواب بر مي خيزم و به سر كار مي روم .»

 

الف) سه فعل – دوحرف ربط   5                                                               ب) سه فعل – چهار حرف ربط 5

ج) چهار فعل – دوحرف ربط    5                                                              د)   چهار فعل – چهار حرف ربط  5 

 

     

 10 –علي به مدرسه سر خواهد زد .كدام مورد گزاره است ؟

 

الف ) علي 5                    ب) علي به مدرسه  5              ج) سرخواهد زد  5           د) به مدرسه سر خواهد زد 5

 

11- فعل ماضي در زمان .............  انجام مي شود .

الف ) گذشته   5         ب) مضارع5                              ج ) حال  5                                     د) مستقبل 5

12- معناي كدام كلمه صحيح نيست ؟

الف ) ملّاح :  كشاورز 5          ب)  هوس : ميل   5            ج) فسوس: ريشخند   5       د) سخت كوش : پرتلاش 5

 

13- مريم در باغچه گل مي پروراند . (مي پروراند) چندم شخص است؟

الف) سوم شخص مفرد ، ماضي 5                                                                  ب) سوم شخص مفرد ،مضارع 5

ج) ) سوم شخص جمع ،ماضي5                                                                   ج) سوم شخص جمع ، مضارع5

 

14- هرگز خود را پيش ديگران ........ مكن . (خار ،خوار )

 

15- وقتي نوشته هاي قديمي رابه زبان ساده وامروزي بنويسيم به اين گونه نوشته .............. مي گويند .

 

                                                                                 سؤالات علوم 

 

16- جمع آوری اطّلاعات در باره ی محیط اطراف با استفاده از حواس مختلف را چه می گویند ؟ (5/)

 

الف) نظریّه 5         ب)   آزمایش 5                           ج)   طبقه بندی 5                                 د) مشاهده 5

 

17- سو ختن و بريدن چوب به ترتيب چه نوع تغييري است ؟ (5/)

1) فيزيكي ، شيميا يي  5                                                                                            2)  شيميايي ، فيزيكي  5                                                                                   3 )  فيزيكي ، فيزيكي 5                                                                                              4) شيميايي ، شيميايي 5

 

18- بامطا لعه ي سنگها ي رسوبي چه نوع اطّلاعاتي به دست مي آيد ؟سه مورد بنويسيد؟ (5/1)

 

19- زندگي برروي خشكي با پيدا شدن ................... آغاز شد  . (5/)

1) گياهان     5       2) جانوران  5                   3  ) تك سلولي ها     5                                   4) مهره داران5

 

20- در آزمايشگاه ، نور را با وسيله اي به نام ................مي توان تجزيه كرد .(5/)

21- گياهان سبز هنگام جذب نور خورشيد براي ساختن غذا ، فقط از نورهاي ...............و  ..........طيف استفاده مي كنند . (1)

 

22- خاك رو اهميّت دارد ، زيرا داراي  ................ است .(5/)

 

23- در چه مناطقي از كشورمان كوه آتش فشان وجود دارد .(3مورد)   (5/1)

 

24- خطر نا كترين پيامد فعاليت آتش فشاني كدام است ؟ (5/)

1) خاج شدن مواد مذاب  5                                                                          2) خروج مواد جامد وگا ز 5

2) آزاد شدن مواد سمّي    5                                                                    4)خروج مواد جامد دانه ريز (خاكستر) 5

25- آهن ونيكل در كدام لايه زمين وجود دارد ؟ (5/)

1) گوشته  5    2) هسته دروني وبيروني 5             3)    پوسته وگوشته 5               4) هسته بيروني وگوشته 5

 

 

26- به نظر شما قرقره پرچم به كدام يك از ماشين هاي زير شبيه تراست ؟ (5/)

1) الاكلنگ   5                               2) ديلم  5                                 3) قيچي    5                       4) گزينه 1و3 5

27- رنگین کمان چگونه به وجود می آید توضیح دهید . ( 1)

 

28- نام علمی زنگ آهن را ............... می گویند.(5/)

 

                                                              سؤال هاي درست ونادرست  (5/1)

                                                                                                                                 د                                  ن                                                  

29- راه پلّه ي ساختمان يك سطح شيبدار است  .                                                      5                             5  

30- ماه چشمه ي نور مصنوعي است .                                                                        5                             5

31-  خاك از خرد شدن سنگ ها ايجاد نمي شود      .                                              5                             5    

 

                                                                               سؤالات رياضي

 

32- عدد سی و پنج میلیارد و سی و پنج هزار و پنج  کدام است ؟ (5/)

الف )    35003500005          5           ب) 35000035005  5     ج) 35000350005     5             د) 350350000055

 

33- آموزگاری 240 مداد رنگی را از لوازم التحریری خرید، او می خواست  از  مداد ها را بین دانش آموزان تقسیم کند، اگر تعداد دانش آموزان 8 نفر باشد. به هر نفر چند مداد رنگی داده می شود ؟ (5/)

الف) 16 5                                              ب) 1285                                ج) 60   5                                  د) 1925 34-کتاب فروشی تصمیم گرفت 12% قیمت کتاب های خود را تخفیف بدهد  کتابی را بعد از تخفیف به مبلغ 264 تومان خریدیم قیمت کتاب قبل از تخفیف چند تومان می باشد ؟ (5/)

الف) 3325                           ب) 2200 5                                ج) 3005                                                     د) 365

 

35- ضرب تقریبی 65 × 35  کدام جواب مناسب تر است ؟ (5/)

الف) 2800 5                  ب) 2100 5                                ج) 1800 5                                                  د) 24005 

 

 

36- چه کسری از شکل رنگ شده  است ؟  (5/)                                              

الف)  5                       ب)   5                               ج)  5                                                               د)  5

 

 

37- عقربه ساعتی   "13   ' 12    8   را نشان می دهد .چقدر به ساعت 12 باقی مانده است  ؟(1)

 

 

38- احمد و علی کاری را با هم تمام کردند و مبلغ 7200 تومان مزد گرفتند . اگر احمد   کار را انجام داده باشد سهم علی چند تومان است . از راه جدول تناسب انجام دهيد. (1)

 

39- مربعی به ضلع 2 کیلومتر.............................. متر مربع است ؟ (5/)

 

40- اگر قرینه یک  مثلث متساوی الساقین را که قائمه الزاویه هم باشد  را نسبت به وتر آن رسم کنیم شکل به دست آمده چیست ؟ (1)

 

                                                          سؤال هاي درست ونادرست  (1)

                                                                                                                                 د                               ن

 

41- هكتا رمربعي است كه هر ضلع آ ن 10000متر مي باشد      .                                5                             5      

 42- مسافت هاي طولاني رابه وسيله ي كيلومترشمار اندازه مي گيرند.                     5                             5

 

43- عمليات زير را انجام دهيد. (3)

                                                                                                                                                          =  3- 9

                                                                                                                                                          = 2+ 5

 

 

44- در جای خالی عدد مناسب بنویسید.5/1)

 

 

                   =                                                              =                                           = =5

 

                                                                           

 

 

 

 

 

نمره كسب شده :                                                                    با آرزوي موّقيّت وسر بلندي براي شما
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط سرگروه  | 

سوالات آزمون ارزشيابي تحصيلي هشتم ديماه 89

     همكار گرامي لطفا برروي لينك زير كليك كنيد و سپس در صفحه اي كه باز مي شود بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد تا فايل سوالات آزمون ارزشيابي هشتم ديماه ۸۹  پايه پنجم را دريافت نماييد

http://persiandrive.com/77269

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:55  توسط سرگروه  | 

علوم بخش خاک وزمین ناآرام

                                                                                 بسمه تعالی

نام :                                                               وزارت آموزش و پرورش                                        نام آزمون : علوم

نام خانوادگی :                                     اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                           کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                       زمان آزمون : 60 دقيقه

1

براي تبديل سنگ به خا ك به چند صورت ممكن است انجام گيرد ؟( سه مورد )

 

 

5/1

2

گيا خاك چيست ؟

 

 

1

3

عوامل مؤثردر فرسايش خا ك رابنويسيد .( 4 مورد بنويسد )

 

 

1

4

براي تشكيل لايه اي از خا ك به قطر 2سانتي متر چه مدت زماني لازم است ؟

1) كمتر از 400سا ل 5      2) بيش از 400 سا ل 5      3) كمتر از 200سال 5   4) بيش از200سال5

 

5/

5

در كدام خاك گياه بهتر رشد مي كند ؟

1) شن وماسه  5       2)  كنار جاده 5             3) مزرعه 5                        4) جنگل 5

 

5/

6

در كدام يك از خاك هاي زير آب بهتر نفوذ مي كند ؟

1)باغچه  5          2) ماسه  5      3) درهمه ي خا ك ها به يكسان نفوذ مي كند  5    4 ) رس 5

5/

7

كدام مورد سبب مرغوبيّت خا ك مي شود ؟

1) از بين بردن پوشش گياهي 5         2) افزايش جمعيّت5        3) فرسا يش خا ك5            4) آيش5

                  

5/

8

بيشتر غذاي ما ازچه به دست مي آيد ؟

1) از خا ك   5                2) ازخورشيد  5           4)ازجانوران 5              از دريا 5

          

5/

9

زمين هاي كشاورزي پس از مدّتي مواد غذايي خود رااز دست مي دهند ، براي برگرداندن اين مواد به خا ك چه بايد كرد

1) آبياري  5               2) شخم 5    3) استفاده از كودهاي حيواني وگياخاك5       4) پوشش گياهي 5

   

5/

10

به نظر شماكدام يك از خاك ها براي كشاورزي مناسب است ؟

1) ماسه اي   5     2) رسي  5      3) رسي وشني  5      4) مخلوط مساوي از ماسه ، رس و گياخا ك5

5/

11

پوشش گياهي مانع فرسايش خا ك مي شود، زيرا ...

1) ريشه گياهان موجب چسبندگي ذرّات خاك مي شود  5          2) حهت وزش باد را تغيير مي دهد 5

3) باعث كاهش سرعت نفوذ آب مي شود .  5                       4) از حجم آب ذخيره شده در خاك مي كاهد 5

5/

12

كدام گزينه در مورد خاك نادرست است ؟

1)در كشاورزي خا ك رو مهم است . 5                    2) تيرگي رنگ خا ك به مقدار گياخاك بستگي دارد 5

 2)سرعت  نفوذ آب در خا ك رس كم تر از خا ك هاي ديگر است   5

4) براي تشكيل خاك تغيير فيزيكي سنگ ها كافي است . 5

5/

13

خا ك ازخردشدن ................ايجاد مي شود .

 

5/

14

خاك رو اهميّت دارد ، زيرا داراي  ................ است .

 

5/

15

شخم نامناسب يكي از عوامل مؤ ثر در .................  خا ك است .

 

5/

16

آتش فشان چگونه بوجود مي آيد؟

 

 

5/

17

در چه مناطقي از كشورمان كوه آتش فشان وجود دارد .(3مورد)

 

5/

18

هر آتش فشان از چه قسمت هايي تشكيل شده است ؟

 

 

19

خرابي هاي حاصل از زمين لرزه ...

1-..................... ..................                               2 ............................................

1

20

متراكم ترين بخش زمين كدام لايه  است ؟

1) هسته ي بيروني  5       2) هسته دروني5                 3) گوشته5                   4)  پوسته 5

 

5/

21

علت مغناطيسي زمين كدام لايه است ؟

1) پوسته 5            2) گوشته  5                    3) هسته دروني5                     4) هسته بيروني5

 

5/

22

دركدام يك از لايه ي زمين نفت وزغال سنگ وجود دارد ؟

1) پوسته 5                2) گوشته 5                   3)   لايه بيروني  5               4) لايه دروني 5

 

5/

23

موادي مذابي كه از دهانه ي آتش فشان خارج مي شوند به كدام لايه زمين مربوط مي شوند ؟

1) هسته دروني 5         2)   پوسته 5              3)   گوشته 5                    4)هسته بيروني 5

 

5/

24

به هنگام بارندگي شديد احتمال جاري شدن سيل در مناطقي با كدام نوع خا ك ، بيش تر است ؟

1) ماسه اي  5                  2) هوموسي    5             3)  رسي5                     4) گياخاك 5

 

5/

25

خطر نا كترين پيامد فعاليت آتش فشاني كدام است ؟

1) خاج شدن مواد مذاب  5                                                        2) خروج مواد جامد وگاز 5

2) آزاد شدن مواد سمّي    5                                                   4)خروج مواد جامد دانه ريز (خاكستر) 5

 

5/

26

از شكسته شدن كدام لايه ، زمين لرزه به وجود مي آيد ؟

1) هسته بيرني   5          2) هسته دروني   5             3) گوشته   5                4) پوسته 5

 

5/

27

مهمترين كوه آتش فشان ايران چه نام دارد ؟

1) الوند     5             2)  دماوند5                  3) سبلان 5                  4)   دنا  5

 

5/

28

لايه دروني وبيروني زمين از چه نظربيشترشباهت به هم دارند ؟

1) جنس 5            2) دما5               3) فشا ر5                        4) ضخامت

 

5/

29

منشأ تشكيل همه ي سنگ هاي روي زمين كداميك از سنگ هاي زير است ؟

1)سنگ رسوبي  5               2) سنگ دگرگوني   5     3) سنگ آتشفشان  5     4)  معلوم نيست 5

 

5/

30

كوه تفتان در كدام استان زير است ؟

1) تهران  5        2)  آذربايجان 5                      3)  خراسان  5        4)  سيستان وبلوچستان 5

 

5/

31

در مورد وقوع زمين لرزه كدام گزينه صحيح نمي باشد .

1)  كنار ديواره هاي خارجي برويم  5                                                 2) كنار ديوارها ي داخلي  برويم 5

3)  داخل راهروهاي كم وسعت برويم 5                                               4) زير ميزمحكم قراربگيريم5

 

5/

32

هنگام وقوع زمين لرزه در كوچه وخيابان از چه جاهايي بايد دوري كنيم ؟

1)كنار كتاب خانه ياقفسه  5      2) آشپزخانه  5     3)زير سقف وسيع   5          4) همه ي موارد 5

 

5/

33

آهن ونيكل در كدام لايه زمين وجود دارد ؟

1) گوشته  5    2) هسته دروني وبيروني 5       3)    پوسته وگوشته     4) هسته بيروني وگوشته

 

 

نمره :                                                                          خسته نباشيد با آرزوي موفّقيّت براي شما عزيزان

 

               

5/

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط سرگروه  | 

جغرافي از درس 1تا 8 كلاس پنجم

                                                                                 بسمه تعالی

نام :                                                               وزارت آموزش و پرورش                                        نام آزمون : جغرافيا

نام خانوادگی :                                     اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                           کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                       زمان آزمون : 60 دقيقه

 

1

استان را تعریف کنید.

 

 

1

2

چگونه جمعیٌت یک مکان افزایش می یابد ؟ دو دلیل بیاورد.

 

1

3

چرا در ناحیه کناره ی دریای خزری جمعیٌت زیادی ساکن شده اند ؟4مورد

 

 

2

4

-هر محصول مربوط به کدام استان است.

برنج                                        گلستان

چای                                           گیلان

پنبه                                           کرمان

پسته                                           گیلان ومازندران

1

5

مهم ترین منابع گاز ایران در کدام استان ها قراردارد؟

 

 

5/1

6

دوشکل رایج دامپروری در ایران را نام ببرید .

 

1

7

چهار دلیل اهمیٌت شهر باکو را نام ببرید

 

 

1

8

کشو ر ایران دارای منابع سرشار ---------و----------است

 

5/

9

--------------،از پالایشگاه های مهمّ ایران است.

 

5/

10

بيشترين نفت ايران در………… كشور قرار دارد .

 

5/

11

کارخانه ی پتروشیمی ،  ---------و-------  را به مواد شیمیایی  تبديل مي كند .

 

5/

12

جدول را كامل كنيد .

 

 

موقعیت کشورنسبت به ایران

پایتخت 

مهم ترین رود

مهم ترین محصول کشاورزی

    دين

    زبان

جمهوری آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

5/1

13

-ترکمنستان ازنظرتولید ---------  در جهان معروف است.

 

5/

14

شغل بیشر مردم ترکمنستان -----------و-----------است.

 

5/

15

-خلیج ترکمنستان -------------نام دارد.

 

5/

16

عشایردر فصل تابستان به ------------ودر فصل زمستان به-----------------کوچ می کنند.

 

5/

14

 

رود آمودريا از ................سرچشمه مي گيرد وبه ................ مي ريزد .

5/

17

استان----------------- بین دریای عمان وخلیج فارس واقع شده است .

 

 

5/

18

بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان ،در کنار --------------قرار داردوبخش کوچک ترآن،----------است.

 

5/

19

 کدام صنعت جزءصنایع مادر می باشد.

الف-ماشین سازی 5    ب) اتومبیل سازی 5         ج)یخچال سازی 5               د)بلورسازی  5

5/

20

-مرکز استان خوزستان کدام شهر می باشد؟

الف .زاهدان 5              ب.اهواز  5                  ج)  ایلام  5                       د) آبادان5

 

5/

21

ايران بيشترين وكمترين مرز رابه ترتيب با چه كشورهايي دارد ؟

الف) ارمنستان ،تركيّه 5  ب) عراق ، ارمنستان 5     ج) ارمنستان ،عراق5     د) تركيّه ،ارمنستان 5

5/

22

رود ارس مرز كدام كشورها را تشكيل مي دهد ؟

الف ) تركيه ، سوريه ، تركمنستان ، ايران  5               ب) تركيه ، ارمنستان ،سوريه ، آذربايجان5

ج) تركيه ، ايران ، ارمنستان ، آذربايجان 5                د) تركيه ، ايران ، سوريه ، آذربايجان 5

5/

23

   دوشهری که بیشترين  صنایع کشور را در خود جای داده اند ،کدامند ؟

الف )تبریز وشیراز 5    ب)  مشهد وتبریز 5          ج)  تهران واصفهان  5                د ) شیراز واراک5                                             

5/

24

مهم ترین استان نفت خیز ایران کدام است ؟

الف ) فارس 5                    ب)بوشهر 5                 ج) خوزستان 5               د)  اصفهان 5

5/

25

كدام يك از موارد زير اگر در داخل استان محل ّزندگي شما اتّفاق بيفتد، جمعيّت استان همواره تغيير نخواهد كرد؟

 

الف) تولّد 5          ب)  مرگ ومير 5                       ج   مهاجرت 5                 د)تولدومرگ ومير

5/

26

كدام استان در كنار خليج فارس قرار ندارد ؟

الف ) فارس 5        ب)  هرمزگان  5               ج) بوشهر 5                         د) خوزستان  5

5/

27

...........به رطوبت فراوان نياز دارد .

 

5/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره :                                                                                  بــــــا آرزوي موفّقيـــــــــــّت وسربلنــــدي

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 19:54  توسط سرگروه  | 

ریاضی

                                                                                 بسمه تعالی

نام :                                                               وزارت آموزش و پرورش                                          نام آزمون :ریاضی 

نام خانوادگی :                                     اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                                کلاس : پنجم

نام آموزشگاه:                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                               تاریخ آزمون :

 

1

عدد 58734569708 رابا حروف بنویسید  .

 

 

 

2

باقی مانده ی تقسیم 85 بر 9 مثل باقی مانده ی تقسیم ............. است بر 9 یعنی ..... پس 85 بر                     عدد9 بخش پذیر .........

3

کدام عدد زیر هم بر 5 و هم بر 3 و هم بر 9 بخش پذیر است؟

الف)   3455            ب)  720   5         ج) 7025               د) 7055

 

4

4-عملیات زیر را انجام دهید 0                                                                                              = 4+ 3   

                                      

                                        

                                                                                                                                                                            = 3 -9

                                                                                                                      

5

کسر رابه عددمخلوط وعددمخلوط رابه کسرتبدیل کنید. (با راه حل )

                 

                             =    8                                                                                            =

6

 مجموع سن پدر وپسری 70سال است،اگر نسبت سن پدر به پسر 4 به 1باشد،سن هر کدام چقدراست؟

 

 

 

7

زمینی است به شکل مربع که قطر آن 400متر  .           

*      مساحت زمین چند متر مربع است ؟

*      مساحت زمین چند هکتار است؟

 

8

اتوبوسی درساعت    ׳36 " 25   5   صبح یزدرابه مقصد مشهد ترک کرد   این اتوبوس در ساعت                                                      ׳ 45"17  16  به مشهد رسید حساب کنید این اتوبوس چند ساعت در راه بوده است.

 

 

9

8-مقایسه کنید.

   

   ׳  7 ״ 65  3  5 ׳ 7 ״  5  4          5               15                                  3 5 3

 

 

10

 

عبارت       3+(4Ð1) را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

 

 

 

11

 

حاصل تقریبی دو عدد 4500می باشد، اگریکی ازعددها  54باشد ،عدددیگر کدام یک ازاعداد زیراست؟

الف)505                  ب)665                      ج)785                                     د)865

 

13

مساحت دریاچه مازندران را، باچه واحدی اندازه گیری می کنند ؟

 

الف) متر مربع5     ب) کیلو متر مربع5          ج)متر مکعب 5                  د)کیلومتر مکعب5       

 

 

 

 

14

 

 250عدد گردوداشتیم پس از شکستن آن دیدیم که 25عدد از آنها بدون مغز هستند 0

 

*      چند درصدگردوها بدون مغز هستند ؟

 

15

کتابی 160صفحه دارد0 رضا آن راخوانده است ،رضا چندصفحه خوانده است ؟چندصفحه دیگر باید بخواند؟

 

 

 

16

در جای خالی عدد مناسب بنویسید0

 

 

5     = =                          =4                          =                         = =5

17

-لباس فروشی لباسها ی مغازه اش را با 20 درصد تخفیف می فروشد، برای لباسی که قیمت آن 3000 تومان است       

*      چند تومان با ید بپردازیم ؟  

 

*      چند تومان تخفیف گرفته ایم؟

 

 

18

کتابی 200 صفحه دارد ، محمد خمس آن را خوانده است . او چند صفحه از کتاب را خوانده است ؟                چند صفحه ی دیگر باید بخواند؟

 

 

19

برای جمع زیر مناسب ترین عدد برای مخرج مشترک کدام عدد است؟

                                                                                                                                    =  +

1)    54  5                  2)   18  5                     3)   108   5                          4)       36  5

20

کسرداده شده را ازکوچک به بزرگ مرتب کنید .                                           ،       ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

اختلاف پول علي به محمّد 5000تومان است اگر نسبت پول علي به محمد 7به 5 باشد پول هر كدام چند تومان است ؟

 

23

 

چه کسری ازشکل رنگی است ؟

 


                                                                                              

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

   نمره:                                                                        پيـــــــــروزوسربلـــــــــند باشيــــــــــــــــــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 16:47  توسط سرگروه  | 

انشا

                                                                       بسمه تعالی

نام :                                                         وزارت آموزش و پرورش                                          نام آزمون : انشا

نام خانوادگی :                              اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                                    کلاس : پنجم

نام پدر:                                      اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                                  تاریخ آزمون :

                                                                                                                                                  مدت آزمون :70دقیقه 

1

1-هر دو کلمه را در یک جمله بکار ببرید.

ثروت ,دانش : .............................................................................................                                        

مصرف.صرفه جو یی: .....................................................................................

1

2

2-مترادف (هم معنی)کلمه های زیر را بنویسید .

پزوهش:-----------           اول-----------      مشهور-----------        جواب----------

 

1

3

مفرد کلمه های زیر را بنویسید .

  جمع

قلوب

علما

مسا ئل

    قرون

   مفرد

 

 

 

 

              

1

4

-مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

دور-----------        پیر --------------           شادی----------            پاک -------------

 

1

5

7-در جاها ی خالی کلمات مناسب بگذارید .                                     

*      من دعوت او را .............کردم    (اطاعت ،اجابت)

*      .................نعمت خدا همه جا گسترده است . (خان ، خوان)

 

 

1

6

با دومعنی متفاوت کلمه زیرجمله بسازید.

 

كشيد :                                                              رسيد:

 

كشيد:                                                              رسيد  : 

1

7

8- نهادو گزاره وزمان فعل را در جمله های زیر مشخص کنید(75/).

جمله              

نهاد     

گزاره       

زمان     

بهار، دانه ها رااز خواب بیدارکرد.

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

8

با فعل زیر جمله بسازید که مفعول داشته باشد.

شنیدم :

1

9

  در كدام گزينه زمان فعل گذشته را نشان مي دهد ؟

 

الف) آيا ما مي توانيم آينده ي كشور خود را بسازيم ؟  5                                                                          

 

ب) دكتر آذر اندامي با توليد واكسن" وبا" جان هزاران انسان را نجات داد. 5

 

ج)ما سر انجام به آرزوي خود خواهيم رسيد . 5

 

د) من خانه را جارومي كنم تا تميز باشد . 5                                                             

5/

9

با توجّه به «مفردو جمع » كدام گزينه درست نيست ؟

 

الف) فقرا = فقير 5          ب) عبادات = عبادت  5      ج) منابع =منبع 5         د)  مسائل =سؤال 5

5/

10

در بيت «سحربلبل حكايت باصبا كرد           كه عشق روي گل باما چه ها كرد»صبا وچه ها و كرد به ترتيب ---------هستند .

 

الف ) قافيه ، قافيه ، رديف  5                                         ب) رديف ، قافيه ، قافيه5

  ج) رديف ، رديف ،قافيه5                                             د) قافيه ، رديف ،رديف 5

 

 

                      باره ي يكي ازدو  موضو ع زير انشا بنويسيد .                ( 10نمره)

 

الف:

 

ب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          خسته نباشيد خدا نگهدار

5/

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 16:45  توسط سرگروه  | 

نمونه سوالات کلاس پنجم

                                                                            بسمه تعالی

نام :                                                             وزارت آموزش و پرورش                                      نام آزمون : تاريخ ومدني

نام خانوادگی :                                       اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                       کلاس : پنجم

نام پدر:                                               اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه                         تاریخ آزمون :12/10/89

نام آموزشگاه :                                                                                                                           زمان : 60 دقيقه

 

                                                             شرح سؤال             

1

دین اسلام از سرزمین ..................... طلوع کرد .

5/

2

حضرت محمّد در سال .................... تصمیم گرفت که برای پادشا هان برخی کشورها نا مه بنو یسد .

 

5/

3

............................ و ....................... نخستین کسانی بو دند که به دین اسلام ایمان آوردند .

 

5/

4

...................... سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه بود .

 

5/

5

عدّه ای از مسلمانان به سرپرستی ...................... به حبشه رفتند.

5/

6

جنگ بین حضرت علی (ع)و خوارج .............. نام داشت.

5/

7

امام حسین (ع)در  روز .................... در صحرای کربلا به شهادت رسید .

25/

8

مهمتر ین کار پیامبر در شهر مدینه تشکیل ........................... بو د.

5/

9

   جانشینی حضرت محمًد(ص) را چه می نامند ؟                                                                        

الف)بیعت 5          ب)خلا فت5                   ج)بعثت 5                              د)هجرت5   

5/

10

  در زمان کدام یک از افراد زیر , مسلمانان باعث پیشرفت اسلام در خارج از شبه جزیره  عربستان شدند؟

  

الف)ابوبکر 5         ب )عثمان 5                 ج)    عمر 5                              د)معاو یه 5   

5/

11

   پیمان بستن با خلیفه و پیروی کردن از دستوراتش را چه می گو یند ؟                                  

 الف) هجرت 5         ب)  خلا فت 5             ج)   بیعت 5                     د)     بعثت

5/

12

  مرکز خلا فت حضرت علی (ع)کدام شهر بود ؟ 

الف)مکُه 5           ب)مدینه                    ج)شام  5                                         د)کوفه5

5/

13                         

    چه  کسی مأ مور کشته شدن وبه شهاد ت رساندن حضرت علی (ع)  شد ؟                             

   الف )  معاویه  5         ب)عمرو عاص   5            ج)  ابن ملجم  5                 د)یز ید  5

 

5/

14        

    مؤ سس سلسله بنی امیّه چه کسی بود ؟                                                                              

ا   الف) عثمان  5             ب)  ابوسفیان  5             ج)معاو یه  5                     د)یز ید  5

 

5/

15

خوارج چه کسانی بودند ؟

 

75/

16

امام حسین (ع)در مورد علّت هجرت خودبه عراق چه می فرماید؟

 

1

17

وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را ازحبشه باز گردانند ,به چه کاری دست زدند ؟( سه مورد بنويسيد)

 

 

5/1

18

شرايط صلح امام حسن (ع) ومعاو يه چه بو د ؟ (سه مورد بنويسيد )

 

 

5/1

19

ابو مسلم خراساني چه كرد؟

 

5/

                                                                     سؤالات مدني

21

مهمترین قانون هر کشور قانون ...................  است.

5/

22

مهمتر ین وظیفه ی حکومت .................و................. است.

1

23

انقلا ب اسلامی ما بر پایه ی .................و..................و................به پیروزی رسید.

5/1

24

پس از پیامبر رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ...................... است.

5/

25

رسیدگی به اختلاف ها وشکایات مردم بر عهده ی .................. است.

5/

26

حکومت ایران در ................ فروردین سال.................... به جمهوری اسلامی تبد یل شد .

1

27     

دو    دو صفت از صفات رهبری را بنو یسید.   

 

1

28

      جمهو ری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟     

  

1

29

     مهمترین نیاز هر جامعه چیست ؟   

       الف) رهبری 5         ب) قانون  5                ج)  مجلس 5          د) دادگستری 5                                                                            

5/

30

   گسترش صنعت وکشاورزی جزء کدام یک از وظایف حکومت می باشد .                             

  الف) پاسداری از اسلام 5                                              ب)نگهبانی از استقلال 5

     ج)گسترش آموزش و پرورش 5                                         د)بهبود زندگی مردم 5

                   

                                                                     

 

 

                        

        

              نمره :                                     

                                                                                               مـــــــوفّق باشـــــــــید

 

 

5/

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:5  توسط سرگروه  | 

آزمون ارزشيابي تحصيلي پايه پنجم هشتم ديماه 89

مرحله اول آزمون ارزشيابي تحصيلي پايه پنجم شهرستان ابركوه در روز چهارشنبه هشتم ديماه ۸۹ در ۱۳ حوزه به صورت متمركز برگزار گرديد.در اين آزمون كه سؤالات آن از دروس رياضي ،علوم ،بخوانيم و بنويسيم ،تعليمات اجتماعي طراحي شده بود ۶۵۰ نفر از دانش آموزان پايه پنجم شهرستان ابركوه به ارزيابي آموخته هاي خود پرداختند.
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ساعت 13:34  توسط سرگروه  | 

نقش آموزش ابتدايي در شكل‌گيري مفاهيم رياضي

مقدمه:

از آن‌جا كه پيشرفت روز افزون صنعت و تكنولوژي در جهان پهناور، رو به افزايش است نياز و ضرورت و جايگاه رياضيات ابتدايي بيشتر احساس مي‌گردد. آموزش ابتدايي، در شكل‌گيري مفاهيم رياضي نقشي اساسي دارد. كودكان لازم‌التعليم با ورود به دوره ابتدايي با مفاهيم رياضي آشنا مي‌گردند. حال چگونه بايد اين مفاهيم در اذهان كودكان نهادينه شود. به شرايط موقعيت‌ ياددهي، يادگيري بستگي دارد. كودكان در محيط كلاس مي‌آموزند آنچه را در اختيار دارند. معلمان و دست‌اندركاران نظام آموزشي بايد مفاهيم رياضي را ملكه ذهن كودكان سازند.

برنامه‌ريزي، تغيير كتب رياضي، تغيير روش‌ها و متد تدريس از مهم‌ترين اركان تدريس و نهادينه ساختن، مفاهيم رياضي در دوره ابتدايي هستند كه در اين مقاله به آن‌ها مي‌پردازيم.

 

اهداف آموزش رياضي در دوره ابتدايي

1- ايجاد توانايي براي انجام محاسبات عددي در زندگي روزمره

2- پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آموزش بكار بردن صحيح دانسته‌ها براي به دست آوردن نتيجه‌ها

3- ايجاد توانايي در انجام دادن محاسبات ذهني و حدس و تخمين زدن كميت‌ها در حدود نيازهاي زندگي روزمره

4- آموزش رياضيات مورد نياز در رابطه با ساير دروس دوره ابتدايي

5- ايجاد توانايي در برآورد راه حل مسائل و حدس جواب آن‌ها

6- ايجاد توانايي درك محتواي رياضي مسائل به قالب رياضي در آوردن و حل آن‌ها

 

نقش آموزش ابتدايي در شكل‌گيري مفاهيم رياضي

مفهوم آموزش ابتدايي

اولين دوره آموزش و تربيت براي هر انساني به طور رسمي، آموزش ابتدايي است. بعد از آموزش‌هايي كه فرد در محيط خانواده فرا مي‌گيرد، آموزش‌هاي رسمي به عنوان آموزش دوره‌ عمومي شروع مي‌شود. كودكان از سن 5 سالگي وارد عرصه تعليم و تربيت رسمي مي‌شوند و پس از طي 6 سال آموزش و تربيت به دوره بعدي يعني راهنمايي تحصيلي وارد مي‌شوند. كودكان لازم التعليم هر كشور با كشور ديگري در ورود به مدارس ابتدايي تفاوت دارند. كشورهايي كه فقر فرهنگي دارند، معمولاً بسياري از كودكان لازم التعليم آن‌ها از تحصيل و آموزش محروم مي‌شوند. دوره‌ ابتدايي با توجه به حركت جديدي كه در زمينه توسعه برنامه علوم رياضي در قرن اخير ايجاد شده است به آموزش ابتدايي اهميت زيادي قائل شده‌اند. قدرت يادگيري دانش‌آموزان دوره ابتدايي بيش از ميزاني است، كه در برنامه‌هاي درسي استاندارد مدارس منظور شده است.

آموزش‌هاي دروس مختلف، در دوره ابتدايي كودكان را با جهان و پديده‌هاي آن آشنا مي‌سازند. آموزش رياضي در دوره ابتدايي يكي از اين دروس است. آموزش سنتي رياضي ابتدايي جواب گوي نيازهاي دانش‌آموزان امروز نخواهد بود. تغيير و دگرگوني در برنامه‌هاي دوره ابتدايي و كتب رياضي و همچنين تغيير اساسي روش‌هاي تدريس در دوره‌ ابتدايي نقش به سزايي در آموزش و فراگيري مفاهيم رياضي دارد.

هر چند برنامه‌ها و كتب درسي رياضي در ابتدايي تغيير يافت ولي نتايج آموزش‌ها چندان مطلوب نشد. در طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري ايران شيوه آموزش رياضي به دو روش فعال و غيرفعال تدوين شده است كه صفت فعال متوجه تلاش ياد گيرنده در يادگيري است.

نظر دانشمندان درباره آموزش ابتدايي(مباني نظري)

1- پياژه شناخت شناس معروف سوئيسي، تئوري خاصي از فرآيند دانستن آدمي به دست داده است كه با تئوري‌هاي ديگر گذشته در تعليم و تربيت به صورت ريشه‌‌اي مغايرت دارد. به نظر پياژه‌ ما هرگز نمي‌توانيم واقعيت را آن‌طور كه هست در ذهن خود تصوير كنيم يا واقعيت‌هاي خارج از عالم ذهن را به همان ترتيب كه هست وارد ذهن كنيم بلكه واقعيت نوعي بازسازي شده از محيط هر شخص است و هرگز واقعيت‌هاي ياد گرفته شده عيناً نسخه برگردان آن‌ها در خارج از ذهن نيست.

به نظر اين دانشمند هر كودك در جريان رشد خود، واقعيت‌ها را براي خود، بازسازي مي‌كند.

و به تدريج نتيجه اين بازسازي‌ها به واقعيت‌هايي كه در ذهن بزرگسالان است نزديك مي‌شود. مي‌توان گفت هر معلم بايد محتواي مطالب آموزشي را با فعاليت‌هاي ذهني كودك منطبق سازد و كودك در امر يادگيري به ويژه رياضيات ابتدايي بايد مستقيماً با موضوع يادگيري درگير باشد.

يعني خود فعاليت‌ داشته باشد به عبارت ديگر هرچه كودك در يادگيري مفاهيم رياضي بتواند مشاهده و تجربه كند، مفاهيم رياضي در ذهن او روشن‌تر و صريح‌تر بازسازي خواهد شد. از طرفي هر دانش‌آموز ضمن فعاليت‌هاي خود با ساير همكلاسي‌هايش در حال عمل و عكس‌العمل مي‌باشد.

يادآور مي‌شويم كه پياژه از نظر رشد براي تفكر كودك مراحلي را به تحقيق يافته است. معلم رياضي ابتدايي، زمان مناسب را براي آموزش هر مطلب رياضي در مدارس ابتدايي بايد انتخاب كند. تدريس رياضي با رشد عقلي يادگيرنده مناسبت پيدا مي‌كند و در اين صورت فشار غير ضروري بر كودكي كه هنوز آمادگي لازم براي آموختن مطلبي ندارد وارد نمي‌گردد و همچنين در آموزش مطالب رياضي نيز تاخير بي‌مورد مجاز شمرده نمي‌شود.»

چگونگي حل مسائل و درك مفاهيم رياضي در دوره ابتدايي

از كلاس دوم ابتدايي كه دانش‌آموزان با مساله روبه‌رو مي‌شوند و شروع به حل مسائل ساده‌اي مي‌نمايند، بايد نكات مهمي را كه براي حل مساله لازم است به آنان آموخت و مراقبت كرد كه در حل مسائل اين نكات را رعايت نمايند تا به تدريج ملكه ذهن آنان گردد.

اين نكات عبارتند از:

1. قبل از شروع به حل مساله بايد دانش‌آموز مشخص نمايد كه در مساله چه اطلاعاتي به او داده شده است و چه چيز از او خواسته‌اند. به عبارت ديگر بايد تعيين نمايد كه داده‌هاي مساله چيست و از او چه جوابي خواسته‌اند؟ همكاران محترم مي‌توانند به طريق مختلف دانش‌آموزان را به اين كار عادت دهند.

2. دانش‌آموز بايد قبل از حل مساله با هر عمليات رياضي ديگر، جواب آن را تخمين بزند. اين امر باعث مي‌شود كه اگر دانش‌آموزي در انجام عمليات خود اشتباه كرد، متوجه آن شود و اشتباه خود را برطرف نمايد. مثلاً دانش‌آموز بايد بتواند پيش‌بيني كند كه حاصل جمع دو عدد 27 و 19 عددي است بزرگتر از 40 و كوچكتر از 50 بنابراين، اگر حاصل جمع را 38 تا 68 به دست آورد، مي‌داند كه اشتباه كرده است و يا حاصل‌ضرب دو عدد 34*57 از 1500 بزرگتر و از 2400 كوچكتر است و يا دقيق‌تر بگوييم، عددي است در حدود 2000 بنابراين اگر حاصلضرب را عدد 2938 تا 1138 به دست آورد، متوجه خواهد شد كه اشتباه كرده است. به عنوان مثال مي‌پردازيم به حل مساله شماره يك صفحه 14 رياضي چهارم دبستان صورت مساله از اين قرار است آمار دانش‌آموزان يك دبستان در باختران كه از نمايشگاهي كه به مناسبت دهه فجر برپا شده بود بازديد كردند، چنين است، كلاس اول 38 نفر، كلاس دوم 37 نفر، كلاس سوم 35 نفر.‌ كلاس چهارم 32 نفر، كلاس پنجم 36 نفر تعداد دانش‌آموزان اين دبستان كه از نمايشگاه ديدن كرده‌اند چند نفر است؟ چون تعداد دانش‌آموزان هريك از پنج كلاس، از 30 نفر بيشتر و از 40 نفر كمتر است بايد دانش‌آموز بتواند پيش‌بيني كند كه مساله از 150 نفر بيشتر و از 200 نفر كمتر است.

منطقي بودن جواب مساله:

دانش‌آموز بايد ياد بگيرد و دقت نمايد كه جوابي را كه براي مساله به دست مي‌آورد، منطقي و قابل قبول باشد و با آنچه در اطراف او وجود دارد، تطبيق كند. مثلاً تعداد درختان يك باغ، تعداد دانش‌آموزان يك مدرسه و تعداد خانه‌هايي كه در يك محله ساخته شده‌اند. نظاير آن‌ها هميشه اعدادي صحيح است و جواب‌هاي كسري براي چنين مساله‌هايي غيرمنطقي است. همچنين بلندي قد يك انسان، وزنه‌اي كه يك دانش‌آموز مي‌تواند بلند كند، تعداد مسافرين يك اتوبوس مسافربري، تعداد دانش‌آموزان يك كلاس حدودي دارند كه بيش از آن منطقي نيست. بنابراين، اگر دانش‌آموزي در حل مساله‌اي تعداد مسافرين يك اتوبوس معمولي را 154 نفر يا وزنه‌اي كه يك دانش‌آموز كلاس چهارم بلند مي‌كند كه اين اعداد و ارقام غيرمنطقي است و مسلماً در حل مساله اشتباه كرده است.

يكي از استادان بسيار خوب دانشگاه تعريف مي‌كرد كه دانشجويي در يكي از رشته‌هاي علمي در حل مساله‌اي دماي سيمي را چند ميليون درجه سانتي‌گراد به دست آورده بود و هيچ‌ دقت نكرده بود كه در دماي بيش از پنج هزار درجه، تمام فلزات ذوب مي‌شوند و ديگر سيمي وجود ندارد كه دماي آن به ده هزار درجه برسد تا چه رسد به چند ميليون درجه.

حال برمي‌گرديم به حل مساله فوق‌الذكر:

يكي از مسائل خوبي كه در كتاب‌هاي رياضي ابتدايي آمده است همين مساله شماره 7 صفحه 73 رياضي چهارم دبستان و مسائل نظير آن است. صورت مساله چنين است «مي‌خواهيم براي 52 دانش‌آموز در اردوگاه چادر بزنيم حداقل چند چادرنشين شش نفره لازم است تا كسي بدون چادر نماند» اين گونه مسائل هم جنبه كاربردي دارند و در زندگي روزانه زياد اتفاق مي‌افتند و هم دانش‌آموز ياد مي‌گيرد كه به مطالبي كه در بالا تذكر داده شده توجه نمايد براي حل اين مساله مي‌توان با مثال‌هاي محسوس مطلب را براي دانش‌آموزان روشن كرد. مثلاً مي‌توان عملاً به دانش‌آموزان نشان داد كه اگر در كلاس 38 دانش‌آموز باشد و سه دانش‌آموز روي يك نيمكت بنشينند، حداقل چند نيمكت لازم است تا همه دانش‌آموزان محلي براي نشستن داشته باشند. در اين مثال دانش‌آموزان متوجه مي‌شوند كه 36 نفر روي 12 نيمكت مي‌نشينند و 2 نفر ديگر نيمكت ندارند. بنابراين، بايد براي‌ آن دو نفر نيز يك نيمكت در نظر گرفت. پس جمعاً 13= 1+12 نيمكت لازم است. به اين ترتيب، دانش‌آموزان به مفهوم مساله پي خواهند برد و مساله مورد بحث نيز به همين ترتيب حل مي‌شود.

براي 48 نفر 8 چادر لازم است و براي 4 نفر ديگر كه بدون چادر مانده‌اند بايد يك چادر در نظر گرفت. چون فرض مساله اين است كه چادرها شش نفره است و كسي هم نبايد بدون چادر بماند. بنابراين 9= 1+8  چادر لازم است. به نظر مي‌رسد اشكال از اينجا به وجود مي‌آيد كه ما دانش‌‌آموزان را عادت داده‌ايم به اينكه هر عددي در حل مساله به كار مي‌برند يا بايد در صورت مساله آمده باشد و يا در ضمن عمليات به دست آيد. در اينجا عدد يك كه بايد با عدد 8 جمع‌ شود، هيچ‌كدام از دو حالت فوق را ندارند و در موقع نوشتن حل مساله براي آن‌چه توضيحي بايد داد. اگر توجه نماييم كه يكي از هدف‌هاي اصلي تدريس رياضي عادت دادن دانش‌آموزان به تفكر صحيح و منطقي است، اين مشكل ديگر وجود نخواهد داشت. به اين ترتيب، همان‌طور كه تذكر داده شد دانش‌آموز پس از انجام عمل تقسيم توضيح مي‌دهد كه براي 48 نفر 8 چادر لازم است و براي 4 نفر باقيمانده نيز يك چادر ديگر.

و سپس مي‌نويسد: 9=1+8 حداقل 9 چادر لازم است تا هيچ‌كس بدون چادر نماند.

در طول تاريخ آموزش و پرورش حل مساله يكي از هدف‌هاي مهم آموزشي معلمان به شمار مي‌آمده از بركت پيشرفت‌هاي روانشناسي علمي معاصر بر اهميت موضوع افزوده شده است. جان ديوئي، جروم برونر، ژان پياژه، ولئو ويگوتسكي از جمله كساني هستند كه بر نقش فعاليت‌ يادگيرنده در جريان حل مساله بر دانش‌اندوزي تأكيد داشته‌اند بنا به گفته كيلپا تريك، يادگيري در آموزشگاه بايد هدفمند باشد نه التزاعي و يادگيري هدفمند از راه وا داشتني دانش‌آموزان كه انجام پروژه‌هاي مورد علاقه و انتخاب خودشان بوده بهتر امكان‌پذير است.

شكل‌گيري رياضي با درگير نمودن دانش‌آموز با مسأله: وقتي يادگيرنده با موقعيتي روبه‌رو مي‌شود كه نمي‌تواند با استفاده از اطلاعات و مهارت‌هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت سريعاً پاسخ درست بدهد يا وقتي كه يادگيرنده هدفي دارد و هنوز راه رسيدن به آن را نيافته است، مي‌گوييم با يك مساله رو‌به‌رو است. حل مسأله صرفاً دانستن اطلاعات، مفاهيم يا اصول و كنار هم قرار دادن آن‌ها نيست، بلكه يادگيرنده بايد راه‌هاي تازه تركيب دانش‌هاي قبلي به ويژه اعداد يا اصول قبلاً آموخته شده را كه به حل مسائل منجر مي‌شوند كشف كند. اگر چنين وضعيتي صورت گرفت مفاهيم در ذهن شكل مي‌گيرد.

موارد زير به درك مفاهيم رياضي كمك مي‌كند

1. لازم است تست‌هاي استاندارد در زمينه‌هاي سنجش توانايي ذهني كودكان تهيه شود و معلمان قبل از تدريس بتوانند توانايي هر دانش‌آموز را در يادگيري مطالب رياضي مانند مجموعه‌ها، عددها،‌ زمان، سرعت و... ارزيابي كرده و به دقت معين كنند.

2. دروس رياضي براساس توانايي‌هاي مختلف ذهن كودك كه در مراحل رشد فكري او ظهور مي‌كند و تقويت مي‌گردد برنامه‌ريزي شوند.

3. معلمان كلاس‌هاي مختلف مدارس ابتدايي با توجه به انتخاب روش‌هاي درسي طوري عمل كنند كه روش‌ انتخابي در تدريس با رشد فكري كودكان برابر تحقيقات پياژه مناسبت داشته باشد. مثلاً در مدارس ابتدايي كه اغلب كودكان در مرحله رشد تفكر عملي هستند بايد دانش‌آموزان با راهنمايي معلمان خود از اشيا و وسايل عيني بيشتر استفاده كنند. روش فعال به صورت روش آموزش گروهي و همچنين روش آموزش انفرادي در كلاس درس رياضي به كار برده مي‌شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط سرگروه  | 

فیزیک مواد
(cached)

دید کلی

بر خلاف اکثر مایعات و گازها و مولکولها یا اتمهای مواد جامد خیلی به هم نزدیک‌اند، ترتیب اتمها در بعضی مواد جامد ، مثل الماس و سنگ نمک ، بسیار منظم است و یک شبکه خاص در سراسر ماده بطور منظم تکرار می‌شود. ساختمان اتمی فلزها هم دارای این الگوی منظم است که حالت بلوری خوانده می‌شود. در بعضی دیگر از مواد جامد ، مثل شیشه ، ترتیب اتمها کم و بیش بصورت تصادفی است. ولی در تمام مواد جامد اتمها به شدت با هم درگیرند. اندرکنش بین اتمها باعث بوجود آمدن باندهای سطوح انرژی می‌شود. به کمک این باندها می‌توان خواص الکتریکی متمایز کننده هادیها ، عایقها و نیمه‌هادیها را بدست آورد.

وضعیت بار الکتریکی اتم

اتمها در واقع نقاط مختلف یک ماده بلوری خنثی هستند، چون بار مثبت پرتونهای هسته توسط بار منفی الکترونهای اطراف آن کاملا خنثی می‌شود. الکترونها بصورت لایه لایه هسته را در برمی‌گیرند. الکترونهای لایه آخر موسوم به الکترونهای ظرفیت اهمیت عملی خاصی دارند. این الکترونها در واکنشهای معمول شیمیایی ، مثل سوختن ، زنگ زدن ، آبکاری فلزات و غیره و همچنین در عمل هدایت دخالت دارند. الکترونهای لایه‌های داخلی به شدیدا وابسته به هسته بوده و نمی‌توانند در واکنش‌های شیمیایی وارد شوند. البته بسته به انرژی برخی واکنشها ، مثلا واکنشهای با چند میلیون درجه‌ای ، ممکن است الکترونهای لایه داخلی از هسته جدا شوند.

لایه آخر بعضی از مواد کامل و برخی دیگر ناقص‌‌اند. لایه کامل از نظر شیمیایی بی‌اثر است برای مثال گازهای نادر از چنین وضعیتی برخوردارند. خوشبختانه لایه آخر اتمها بیشتر مواد کامل نیست. این مواد در واکنش شیمیایی با مواد دیگر ممکن است به لایه آخرشان تقریبا تکمیل شود در این صورت ماده تمایلی به از دست دادن الکترون ندارد و اصطلاحا عایق خوانده می‌شود. از طرف دیگر مواد مثل فلزات به شدت لایه آخر ناقص داشته که الکترونهای آن بطور ضعیف به هسته وابسته است. کمترین نیرویی آنها را جدا کرده و در فرایند جریان وارد می‌کند.

مکانیسم‌های تحریک کننده الکترون

مکانیسم مهمی ، که الکترونها را جدا کرده و از پدیده حرکت وارد می‌کند را در نظر می‌گیریم. می‌دانیم که اتمها ، مولکولها و الکترونهای هر ماده‌ای جنبش دائمی دارد که این جنبش در مواد سرد کمتر از مواد گرم است. دما را می‌توان معیاری از این حرکت در نظر گرفت. اگر در شبکه ساختمان مواد هر اتم را یک نقطه در نظر بگیریم، در سه جهت دستگاه مختصات برای حرکت ، آزادی دارد. بر طبق قانون بولتزمن انرژی در هر یک از این جهت‌ها با دمای مطلق ماده متناسب است. البته این قانون برای مولکولهای گاز صادق بوده و برای مواد چگالتر تقریبا خوب است.

اثر گرما بر رسانندگی فلز و نیم رسانا

شبکه اتمی ماده را می‌توان در جنبش دائمی در نظر گرفت. هر نقطه از شبکه حول مکان مرکزی خود ، بطور تصادفی تکان می‌خورد. بسته به نوع ماده ، اگر دما زیاد باشد، بعضی از الکترونهای غیر آزاد اتم کند شده و آماده هدایت می‌شوند. به همین دلیل است که عایقها ، که ابتدا با اینکه آزادی کمی داشتند، با زیاد بودن دما بهتر هدایت می‌کنند. از طرف دیگر هدایت کننده‌های فلزی در دماهای بالا هدایت ضعیفتری دارند، با در نظر گرفتن وقایعی که هنگام رانش ناشی از اعمال میدان الکتریکی از فلز اتفاق می‌افتد، می‌توان دلیل این مطلب را فهمید.

در دماهای بالاتر ، دامنه لرزشهای نقاط شبکه بلوری بزرگتر است. وقتی که الکترونها در میان شبکه رانده می‌شوند، ظاهرا اتمهای بزرگتری در مقابل خود می‌بینند. احتمال برخورد بالا می‌رود و در نتیجه بازده الکترون در ایجاد جریان کم می‌شود. اینکه افزایش انرژی نوسان در دماهای بالا می‌تواند الکترونهای بیشتری در فلز آزاد کند، اهمیت چندانی ندارد. زیرا همه الکترونهای لایه ظرفیت آنها آزاد محسوب می‌شود. یعنی در فلزهای تک ظرفیتی چگالی الکترونهای هدایتی با چگالی اتمها برابر بوده و مستقل از دما است.

حالات فیزیکی ماده

بطوریکه می‌دانیم اجسام ممکن است به سه حالت گاز ، مایع و جامد وجود داشته باشد. با قبول اینکه ماده از مولکولها تشکیل شده است می‌توان خواص اجسام را در این سه حالت توضیح داد:


  • در ابتدائی‌ترین بحث‌ها هر ماده‌ای که شکل معین و حجم معین داشته باشد، جامد می‌گویند. ولی در مباحث پیشرفته علمی روی جامد حرکت ذرات نسبت به گازها و مایعات محدودتر بوده و با نظم خاصی در نقاط معینی قرار دارند به عبارتی دیگر جامدات ساختمان بلوری دارند. قابل ذکر است که موادی که ساختمان بلوری دارند، نقطه ذوب معینی دارند.

  • هر ماده‌ای که شکل نامعین و حجم نامعین دارند، گاز می‌گویند. همچنین ماده‌ای که شکل نامعین و حجم معین داشته باشد، مایع گفته می‌شود. در حالت گاز ، به علت حرکت سریع و نامنظم مولکولها ، ذرات گاز بطور یکنواخت در تمام حجم آن پخش شده‌اند. فاصله مولکولها از یکدیگر نسبتا زیاد است ولی در حالت مایع ذرات خیلی به هم نزدیکتر هستند. این موضوع را می‌توان از کوچک بودن قابلیت انقباض مایعات نیز نتیجه گرفت.

  • نیروی جاذبه بین ذرات در حالت مایع خیلی بیشتر از حالت گازی می‌باشد. ولی با وجود این ، مقدار آن به اندازه‌ای نیست که ذرات را بطور ثابت در نقاط معینی نگاه دارد. بدین جهت است که مایعات شکل خاصی ندارند و به شکل ظرفی که در آن قرار دارند، در می‌آیند.

خواص فیزیکی ماده

مقاومت الکتریکی ، مقاومت مکانیکی ، اثر هال و … برخی از خواص فیزیکی ماده می‌باشند. مثلا وقتی که جسمی تحت تابشهای الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد ( مثلا تابش گاما ) ، با اینکه مقاومت الکتریکی جسم زیادی می‌شود ولی اثر هال کاهش می‌یابد.

خواص گرمایی ماده

نقطه جوش ، نقطه ذوب ، گرمای ویژه ، رسانندگی گرمایی ، ظرفیت ویژه و … برخی از خواص گرمایی ماده می‌باشند که با تغییر برخی از آنها ماده ممکن است از حالت مثلا جامد به حالت مایع و یا حتی به گاز تبدیل شود.

خواص شیمیایی ماده

خواص شیمیایی ماده خواصی هستند که با تغییر هر کدام از آنها ماده به ماده دیگر تبدیل می‌شود. اکسید شدن را در نظر بگیرید. با زنگ زدن آهن عنصر آهن تبدیل به ماده‌ای دیگر به نام اکسید آهن تبدیل می‌شود که کاملا با خود آهن فرق دارد.

مباحث مرتبط با عنوان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 9:18  توسط سرگروه  | 

دانستنیهاتصویر

تمام موادی را که جهان از آنها ترکیب یافته است، بر روی هم ماده می‌گوییم. ماده را می‌توان به‌صورت چیزی تعریف کرد که جرم دارد و فضا اشغال می‌کند. جرم ، پیمانه ای از کمیت ماده است. جسمی که تحت تاثیر نیروی خارجی نیست، مایل است که به حال سکون بماند و اگر در حال حرکت باشد، مایل است که به حرکت یکنواخت خود در همان جهتی که دارد، ادامه دهد. این خاصیت ، اینرسی نامیده می‌شود. جرم متناسب با اینرسی آن است.

وزن ماده

جرم یک جسم ، تغییرناپذیر است، اما وزن آن چنین نیست. وزن ، نیروی جاذبه گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود. بنابراین وزن یک جسم معین برحسب فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. وزن یک جسم با جرم آن و با جاذبه گرانشی زمین نسبت مستقیم دارد. بنابراین ، در هر جای معین ، دو جسم که جرم مساوی داشته باشند، وزن آنها با هم برابر است.

عنصر

یونانیان باستان به این مفهوم رسیده بودند که کل ماده ، از تعداد محدودی مواد ساده که آنها را عمنصر می‌نامیدند، ترکیب یافته است. یونانیان ، کل ماده موجود در زمین را مشتق از چهار عنصر خاک ، هوا ، آتش و آب می‌دانستند. از آنجا که اجرام آسمانی ، کامل و تغییرناپذیر دانسته می‌شد، آنان جرم فلکی را مرکب از عنصر پنجمی به نام اتر در نظر می‌گرفتند. اتر بعدا به نام quinessence (از واژه لاتین به معنی عنصر پنجم) معروف شد.

این نظریه یونانی ، قرنها تسلط خود را بر اندیشه‌های علمی حفظ کرد. در سال 1661 ، "رابرت بویل" در کتاب خود زیر عنوان شیمیدان شکاک ، تعریف کاملا جدید برای عنصر ارائه کرد: ««اکنون منظور من از عناصر ، اجسام اولیه و ساده یا کاملا غیر آمیخته ای است که از هیچ گونه اجسام یا از یکدیگر ساخته نشده باشند. آنها اجزای اجسامی هستند که وقتی کاملا با هم آمیخته شوند، فورا با هم ترکیب می شوند و آن اجسام در نهایت به این اجزا تجزیه می‌شوند.»»

بویل برای مشخص کردن این مواد خامی که عنصر می‌نامیدند، اقدامی نکرد. اما او تاکید می‌کرد که دلیل وجود این عناصر ، همچنین تشخیص آنها موکول به آزمایش شیمیایی است. مفهومی که بویل از عنصر شیمیایی بدست آورده بود، در سده بعد بوسیله "آنتوان لاوازیه" به نحوی پابرجا استقرار یافت. لاوازیه ماده ای را به عنوان عنصر پذیرفت که به مواد ساده تری تجزیه نشود. علاوه بر این ، او نشان داد که یک ماده مرکب از اتحاد عناصر تولید می‌شود. لاوازیه 23 عنصر را بدرستی مشخص کرد ( گرچه او نور ، گرما و چند ماده مرکب ساده را پیوست فهرست خود کرده بود).

هر عنصر ، بنابر موافقت بین‌المللی ، با یک نماد شیمیاییی نشان داده می‌شود. غالب این نمادها ، مرکب از یک یا دو حرف است. نمادهای سه‌حرفی برای غالب عناصری که اخیرا کشف و از طریق واکنشهای هسته‌ای تهیه شده‌اند، بکار برده می‌شوند.

مواد مرکب

مواد مرکب ، موادی هستند که از دو یا چند عنصر به نسبت ثابت ترکیب یافته‌اند. قانون نسبتهای مشخص ( که نخستین بار در 1799 بوسیله "ژوزف پروست" پیشنهاد شد ) می‌گوید که یک ماده مرکب خالص همواره از عناصر یکسان و با نسبت جرمی یکسان ترکیب یافته‌اند. مثلا آب همیشه از عناصر هیدروژن و اکسیژن به نسبت %11.19 هیدروژن و %88.81 اکسیژن تولید می‌شود.

بیش از دوازده هزار ماده مرکب معدنی شناخته شده است و بیش از چهار میلیون ماده سنتز شده یا از منابع طبیعی بدست آمده‌اند. خواص ماده مرکب با خواص عناصر تشکیل دهنده این مواد کاملا متفاوت است.

تصویر

ماده خالص و مخلوط

یک عنصر یا یک ماده مرکب را ماده خالص می‌گویند. تمام انواع دیگر ماده مخلوط هستند. مخلوطها از دو یا چند ماده خالص تولید می‌شوند و ترکیب درصدهای قابل تغییر دارند. خواص یک مخلوط بستگی به ترکیب درصد مخلوط و خواص مواد خالصی دارد که آن مخلوط را بوجود آورده‌اند. دو نوع مخلوط وجود دارد: مخلوط ناهمگن ، مخلوط همگن. مخلوط ناهمگن ، کاملا یکنواخت نیست، بلکه مرکب از اجزایی است که از لحاظ فیزیکی متمایز از یکدیگرند. مخلوط همگن کاملا یکنواخت به نظر می‌رسد و آن را محلول می‌گویند. هوا ، نمک حل شده در آب و آلیاژ نقره- طلا ، بترتیب نمونه‌هایی از یک محلول گازی ، یک محلول مایع و یک محلول جامد است.

فاز

بخشی از ماده را که از لحاظ فیزیکی مشخص و ترکیب درصد و خواص آن تماما یکنواخت باشد، فاز می‌گویند. مواد همگن تنها مرکب از یک فاز هستند و مواد ناهمگن بیش از یک فاز دارند. فازهای مخلوط‌های ناهمگن ، حدود مشخص دارند و معمولا به‌آسانی قابل تمیزند. مثلا در گرانیت که یک مخلوط ناهمگن است، بلورهای صورتی رنگ فلدسپار ، بلورهای کوارتز بی‌رنگ و بلورهای سیاه و درخشان میکا قابل تشخیص است.

وقتی تعداد فازهای یک نمونه معین شود، تمام بخشهایی از آن که از یک نوع‌اند، تنها یک فاز به حساب می‌آیند.بنابراین ، گرانیت مرکب از سه فاز است. البته اجزای نسبی سه فاز گرانیت ممکن است از نمونه ای به نمونه دیگر تفاوت داشته باشند.

مباحث مرتبط با عنوان

منبع

  • شیمی عمومی ، جلد اول ؛تالیف چارلز مرتیمر؛مرکز نشر دانشگاهی.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 9:4  توسط سرگروه  | 

دانستنیهاتصویر

تمام موادی را که جهان از آنها ترکیب یافته است، بر روی هم ماده می‌گوییم. ماده را می‌توان به‌صورت چیزی تعریف کرد که جرم دارد و فضا اشغال می‌کند. جرم ، پیمانه ای از کمیت ماده است. جسمی که تحت تاثیر نیروی خارجی نیست، مایل است که به حال سکون بماند و اگر در حال حرکت باشد، مایل است که به حرکت یکنواخت خود در همان جهتی که دارد، ادامه دهد. این خاصیت ، اینرسی نامیده می‌شود. جرم متناسب با اینرسی آن است.

وزن ماده

جرم یک جسم ، تغییرناپذیر است، اما وزن آن چنین نیست. وزن ، نیروی جاذبه گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود. بنابراین وزن یک جسم معین برحسب فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. وزن یک جسم با جرم آن و با جاذبه گرانشی زمین نسبت مستقیم دارد. بنابراین ، در هر جای معین ، دو جسم که جرم مساوی داشته باشند، وزن آنها با هم برابر است.

عنصر

یونانیان باستان به این مفهوم رسیده بودند که کل ماده ، از تعداد محدودی مواد ساده که آنها را عمنصر می‌نامیدند، ترکیب یافته است. یونانیان ، کل ماده موجود در زمین را مشتق از چهار عنصر خاک ، هوا ، آتش و آب می‌دانستند. از آنجا که اجرام آسمانی ، کامل و تغییرناپذیر دانسته می‌شد، آنان جرم فلکی را مرکب از عنصر پنجمی به نام اتر در نظر می‌گرفتند. اتر بعدا به نام quinessence (از واژه لاتین به معنی عنصر پنجم) معروف شد.

این نظریه یونانی ، قرنها تسلط خود را بر اندیشه‌های علمی حفظ کرد. در سال 1661 ، "رابرت بویل" در کتاب خود زیر عنوان شیمیدان شکاک ، تعریف کاملا جدید برای عنصر ارائه کرد: ««اکنون منظور من از عناصر ، اجسام اولیه و ساده یا کاملا غیر آمیخته ای است که از هیچ گونه اجسام یا از یکدیگر ساخته نشده باشند. آنها اجزای اجسامی هستند که وقتی کاملا با هم آمیخته شوند، فورا با هم ترکیب می شوند و آن اجسام در نهایت به این اجزا تجزیه می‌شوند.»»

بویل برای مشخص کردن این مواد خامی که عنصر می‌نامیدند، اقدامی نکرد. اما او تاکید می‌کرد که دلیل وجود این عناصر ، همچنین تشخیص آنها موکول به آزمایش شیمیایی است. مفهومی که بویل از عنصر شیمیایی بدست آورده بود، در سده بعد بوسیله "آنتوان لاوازیه" به نحوی پابرجا استقرار یافت. لاوازیه ماده ای را به عنوان عنصر پذیرفت که به مواد ساده تری تجزیه نشود. علاوه بر این ، او نشان داد که یک ماده مرکب از اتحاد عناصر تولید می‌شود. لاوازیه 23 عنصر را بدرستی مشخص کرد ( گرچه او نور ، گرما و چند ماده مرکب ساده را پیوست فهرست خود کرده بود).

هر عنصر ، بنابر موافقت بین‌المللی ، با یک نماد شیمیاییی نشان داده می‌شود. غالب این نمادها ، مرکب از یک یا دو حرف است. نمادهای سه‌حرفی برای غالب عناصری که اخیرا کشف و از طریق واکنشهای هسته‌ای تهیه شده‌اند، بکار برده می‌شوند.

مواد مرکب

مواد مرکب ، موادی هستند که از دو یا چند عنصر به نسبت ثابت ترکیب یافته‌اند. قانون نسبتهای مشخص ( که نخستین بار در 1799 بوسیله "ژوزف پروست" پیشنهاد شد ) می‌گوید که یک ماده مرکب خالص همواره از عناصر یکسان و با نسبت جرمی یکسان ترکیب یافته‌اند. مثلا آب همیشه از عناصر هیدروژن و اکسیژن به نسبت %11.19 هیدروژن و %88.81 اکسیژن تولید می‌شود.

بیش از دوازده هزار ماده مرکب معدنی شناخته شده است و بیش از چهار میلیون ماده سنتز شده یا از منابع طبیعی بدست آمده‌اند. خواص ماده مرکب با خواص عناصر تشکیل دهنده این مواد کاملا متفاوت است.

تصویر

ماده خالص و مخلوط

یک عنصر یا یک ماده مرکب را ماده خالص می‌گویند. تمام انواع دیگر ماده مخلوط هستند. مخلوطها از دو یا چند ماده خالص تولید می‌شوند و ترکیب درصدهای قابل تغییر دارند. خواص یک مخلوط بستگی به ترکیب درصد مخلوط و خواص مواد خالصی دارد که آن مخلوط را بوجود آورده‌اند. دو نوع مخلوط وجود دارد: مخلوط ناهمگن ، مخلوط همگن. مخلوط ناهمگن ، کاملا یکنواخت نیست، بلکه مرکب از اجزایی است که از لحاظ فیزیکی متمایز از یکدیگرند. مخلوط همگن کاملا یکنواخت به نظر می‌رسد و آن را محلول می‌گویند. هوا ، نمک حل شده در آب و آلیاژ نقره- طلا ، بترتیب نمونه‌هایی از یک محلول گازی ، یک محلول مایع و یک محلول جامد است.

فاز

بخشی از ماده را که از لحاظ فیزیکی مشخص و ترکیب درصد و خواص آن تماما یکنواخت باشد، فاز می‌گویند. مواد همگن تنها مرکب از یک فاز هستند و مواد ناهمگن بیش از یک فاز دارند. فازهای مخلوط‌های ناهمگن ، حدود مشخص دارند و معمولا به‌آسانی قابل تمیزند. مثلا در گرانیت که یک مخلوط ناهمگن است، بلورهای صورتی رنگ فلدسپار ، بلورهای کوارتز بی‌رنگ و بلورهای سیاه و درخشان میکا قابل تشخیص است.

وقتی تعداد فازهای یک نمونه معین شود، تمام بخشهایی از آن که از یک نوع‌اند، تنها یک فاز به حساب می‌آیند.بنابراین ، گرانیت مرکب از سه فاز است. البته اجزای نسبی سه فاز گرانیت ممکن است از نمونه ای به نمونه دیگر تفاوت داشته باشند.

مباحث مرتبط با عنوان

منبع

  • شیمی عمومی ، جلد اول ؛تالیف چارلز مرتیمر؛مرکز نشر دانشگاهی.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۸ساعت 9:4  توسط سرگروه  | 

دانستني هايي براي معلمان گرامي و دانش آموزان عزيز

چرا آسمان آبی است؟

رنگ آبی یکی از رنگهای موجود در نور خورشید است. نور خورشید همچنان که از میان هوا می تابد پخش می شود و می شکند قسمت آبی رنگ نور خورشید بیشتر از دیگر رنگها می شکند و همین باعث می شود تا آسمان آبی به نظر برسد . اگر ما می توانستیم به بالای کره ي  هوا ( یونیسفر) برویم آسمان به جای رنگ آبی که ما حالا می بینیم سیاه رنگ به نظر می آمد.                     

                                            چرا آب آبی رنگ به نظر می آید؟

آب درست مانند یک آینه رنگ آسمان را منعکس می کند اغلب اوقات رنگ آسمان آبی است بنابراین آب رنگ آبی را منعکس می کند . هنگامی که آسمان ابری است آب بیشتر خاکستری رنگ به نظر می آید. بعضی اوقات وقتی که گیاهان ریز سبز رنگ بسیار زیادی در آب وجود دارند ، آب سبز رنگ دیده می شود.

 

چرا من بعضی مواقع که فلزات یا چیز دیگری را لمس می کنم شوکه می شوم.

وقتی که شما بر کف اتاق بخصوص روی یک فرش پشمی راه می روید الکتریسیته بر روی کفشهایتان جمع شده در سطح خارجی بدنتان پخش می گردد . سپس وقتی که شما چیزی را لمس می کنید که می تواند الکتریسیته را به آسانی دریافت کند این الکتریسیته به سرعت به آن چیز وارد می شود. این عمل جرقه بسیار کوچکی بوجود می آورد که شما آن را به عنوان شوک احساس می کنید.

 

چرا تانکرهای بنزین زنجیری دارند که بر روی زمین کشیده می شود؟

کامیون ها نیز به هنگام حرکت بر روی جاده الکتریسیته جمع آوری می کنند . اگر این الکتریسیته از کامیون به چیز دیگری وارد بشود جرقه ای ایجاد خواهد کرد. بوجود آمدن حتی یک جرقه کوچک در نزدیکی کامیونی پر از مواد سوختی ، خطرناک است . این زنجیر اجازه می دهد تا الکتریسیته از کامیون به زمین وارد شود به نحوی که هیچ جرقه ای پدید نیاید.

چه چیز رعد را به وجود می آورد؟

وقتی که نور یک رعد و برق از میان هوا عبور می کند این هوا به سرعت گرم می شود . حرارت باعث منبسط شدن هوا می گردد این انبساط ناگهانی غرش رعد را ایجاد می کند بعضی مواقع انعکاس صوت باعث می شود تا صدای رعد برای یک مدت طولانی ادامه یابد.

چه چیزی برق یا آذرخش را به وجود می آورد؟

برق الکتریسیته ای است که از یک ابر به ابر دیگر یا بین یک ابر و زمین تخلیه می شود. قسمتهایی از یک ابر ممکن است الکتریسیته جمع کند وقتی که یک ابر دارای بار الکتریکی به اندازه کافی به شیئ نزدیک شود جرقه الکتریکی بین ابر و شیء رد و بدل می شود این شیء می تواند یک ابر یا چیز دیگری در روی زمین باشد.

 

چرا صدای رعد بعد از دیدن نور شنیده می شود؟

رعد و برق هر دو در یک زمان اتفاق می افتند با این حال ما نور را قبل از شنیدن صدای رعد می بینیم . نور تقریباً یک میلیون بار سریع تر از صوت حرکت می کند. هنگامی که صدای رعد یک متر را می پیماید نور تقریباً یک میلیون متر را طی کرده است به این علت است که به نظر می رسد صدای رعد بعد از نور می آید .

 

چرا وقتی سردتان است می لرزید؟

بدن شما همیشه در حال سوخت و ساز غذاست تا تولید حرارت کند . هنگامی که بدنتان بیش از اندازه گرم می شود شما برای خلاص شدن از حرارت اضافی عرق می کنید ولی وقتی که سردتان است منافذ ریزی که در پوستتان وجود دارد و عرق را خارج می کنند ،  بسته می شوند تا حرارت را در بدن نگاه دارند بعضی مواقع این منافذ بقدری محکم بسته می شوند که باعث طپشهای کوچکی در روی پوست می گردد. همچنین اگر شما بیش از اندازه احساس سرما کنید ممکن است بلرزید . لرزیدن کاری است که به طور غیر ارادی انجام          می دهند. این کار تولید حرارت اضافی می کند تا به گرم شدن شما کمک کند .         

                                      چرا سگ نفس نفس می زند؟

انسان وقتی بیش از اندازه گرمش شود عرق می کند این کار باعث می شود که احساس خنک شدن بکند اما سگ فقط می تواند از طریق انتهای پاهایش عرق کند و هنگامی که سگ احساس گرما می کند این کار برای خنک کردنش کافی نیست بنابراین نفس نفس می زند. سگ به وسیله ي تنفس کردن سریع گرمای اضافی بدنش را خارج می کند .

 

چرا بعد از آمدن باران کرم های خاکی بر روی زمین ظاهر می شوند؟

کرم های خاکی از طریق پوست بدنشان تنفس می کنند بنابراین وقتی که آب باران فضاهای خالی در زیر زمین را پر می کند کرم های خاکی برای نفس کشیدن به سطح زمین می آیند.

عنکبوت چگونه می تواند بدون در هم ریختن تارها بر رویشان حرکت کند؟

فقط روی تارهایی که تار عنکبوت را دور زده اند ماده چسبناکی وجود دارد عنکبوت بر روی تارهایی راه می رود که از مرکز شروع می شوند و مانند پره های یک چرخ به خارج امتداد می یابند.    

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 21:32  توسط سرگروه  | 

کرم شب تاب

درخشندگی کرم شب تاب از چیست؟ نور کرم شب تاب کاملا شبیه نورهای دیگر است، ولی اصلا گرما ندارد به این گونه نورافشانی ، «نورافشانی سرد» گفته می‌شود این نور بر اثر ماده‌ای به نام «لوسی فرین» ایجاد می‌شود که در بدن کرم شب تاب وجود دارد وقتی این ماده با اکسیژن ترکیب می‌شود، می‌درخشد.
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸ساعت 21:21  توسط سرگروه  | 

سوالات آزمون ارزشيابي پيشرفت دانش آموزان پايه پنجم اول ديماه 88

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه پنجم (مرحله اول )

زمان برگزاری :  ساعت :1510صبح روز سه شنبه 1/10/88          تعداد سؤال :50      تعداد صفحه:  4      زمان پاسخگویی :70  دقیقه

هدیه های آسمان

1)«خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست» به کدام یک از اصول اعتقادی ما مسلمانان اشاره دارد؟

        الف ) نبوت                     ب) توحید                       ج) امامت                     د) معاد

2) « صخره های سِتُرگ ، کوههای بزرگ ، رود های جاری و دریاهای پهناور»  بیشتر نشانگر کدام صفت خداوند است؟

    الف ) دانایی و توانایی             ب) بخشش و رحمت                 ج) مهربانی خداوند                 د)  بی نیاز بودن

3) این سخن که :« پروردگارم مرا تا هنگامی که زنده ام به ادای نماز و زکات و نیکی به مادرم سفارش کرده است.» ازکدام پیامبر الهی است؟

    الف) حضرت موسی(ع)          ب) حضرت محمد(ص)              ج) حضرت عیسی(ع)         د) حضرت زکریّا(ع)

تاریخ و مدنی

4) چه کسی سرپرستی مسلمانان در مهاجرت به حبشه را به عهده داشت؟

    الف)  حضرت علی (ع)         ب) حضرت محمد (ص)             ج) جعفر ابن ابی طالب            د) ابوبکر

5)اولین راه مبارزه ی بت پرستان ، برای جلوگیری از پیشرفت اسلام چه بود؟

    الف)  پیشنهاد پول و مقام                        ب) قطع رابطه با مسلمانان     

    ج)  آزار و اذیت پیامبر و یارانش                  د) تصمیم به قتل پیامبر

6) مهمترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

   الف)  تبلیغ دین اسلام                                            ب)  تشکیل سپاه قدرتمند           

   ج)  پاکسازی خانه کعبه از وجود بت ها                               د) تشکیل حکومت اسلامی

7)سر دسته ی مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود؟

   الف)  مروان              ب) معاویه                  ج) ابو سفیان             د) ابو جهل

8) مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟

   الف)  هجرت پيامبر از مدينه به مكه                   ب) هجرت پیامبر از مکه به مدینه    

    ج) تولد حضرت محمد (ص)                              د) مبعو ث شدن حضرت محمد به پیامبری                           

9) حکومت ایران در چه تاریخی به  جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

     الف)22 بهمن 1357         ب) 12 بهمن 1357           ج) 12 فروردین 1358            د) 11فروردین 1358

10) بر اساس قانون اساسی وظیفه دادگستری چیست؟

    الف)  تنظیم و تصویب قوانین                                      ب) اجرای قوانین        

    ج) نظارت بر کلیه فعالیت های مجلس                               د)  نظارت بر درست اجرا کردن قوانین

11) برای این که جامعه مطابق برنامه به سوی هدف های خود حرکت کند به ............. نیاز دارد.

    الف)  قانون اساسی              ب)  استقلال                ج) مجلس شورای اسلامی                 د)  رهبر

جغرافیا

12)کدام یک از شهر های زیر مرکز استان لرستان است؟

   الف)  کرمان                   ب) خرم آباد                      ج) زنجان                      د) ساری

صفحه ي اول

13)کدام استان در کنار دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد؟

   الف) هرمزگان           ب) سیستان و بلو چستان             ج) بوشهر             د) خوزستان                       

14)مهمترین ناحیه ی تولید چای در ایران کجاست؟

   الف)  گیلان                 ب)  مازندران                  ج) گلستان                   د)  فارس

15)پرجمعیت ترین شهر های کوهپایه ای ایران کدامند؟

   الف) تهران،اصفهان،تبریز                           ب) مشهد،تهران،کرمان

   ج) مشهد،اصفهان،رشت                            د) تهران،مشهد،اصفهان                          

16)کدام یک در گروه صنایع مصرفی قرار می گیرد؟

    الف)  اتومبیل سازی              ب)   پتروشیمی           ج) ماشین سازی         د) ذوب آهن

17)مهمترین منابع گاز ایران در کدام استان ها قرار دارد؟

   الف)  بوشهر، اصفهان ،تهران              ب) خراسان، خوزستان، بوشهر    

    ج) خراسان، بوشهر ،تهران                 د) بو شهر، خوزستان، اصفهان

18)کارخانه های ماشین سازی و ابزار در کدام شهر های ایران قرار دارد؟

    الف)  اصفهان تبریز           ب) تبریز  همدان            ج)  اراک واصفهان            د) اراک و تبریز                

19) بیشترین منابع نفت ایران در کدام قسمت کشور قرار دارد؟

    الف) جنوب شرقی        ب)  شمال غربی          ج) جنوب غربی         د) شمال

علوم تجربی

20)اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده یکسان است؟

    الف)  شکر                ب) اکسیژن                  ج)  نمک                  د) شیشه

21)نیروی ربایش مولکول ها در کدام مورد درست نشان داده شده است؟

   الف) آب > اکسیژن > مس                               ب)  فولاد > آب > هیدروژن

   ج) نقره > آب > آهن                                    د) اکسیژن > جیوه > شیشه

22)کدام عامل در به وجود آمدن تغییرات شیمیایی تأ ثیری ندارد؟

    الف)  رطوبت                    ب)   گرما                  ج)  جرم              د) زمان

23)کدام یک تغییر فیزیکی است؟

   الف) زرد شدن برگ درختان            ب) سوختن قند             ج) اکسید شدن مس               د) محلول آب و شکر                

24)برای جابجا کردن جسمی سنگین به کمک میله ی اهرم ، آسان ترین راه کدام است؟

    الف)  افزایش فاصله ی جسم تا تکیه گاه                                 ب)  کاهش فاصله ی جسم تا تکیه گاه

    ج) کاهش فاصله ی تکیه گاه تا محل وارد کردن نیرو                        د)  قرار دادن تکیه گاه در وسط میله ی اهرم

25) در کدام یک از وسایل زیر موتورالکتریکی وجود دارد؟

     الف) سماور برقی        ب) سشوار                 ج) اُتو                  د) تلویزیون

26)در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

  الف) دی اکسید کربن           ب)چوب                 ج) روغن                  د) بنزین

 

27)برای آن که با استفاده از سطح شیب دار کاری را راحت تر انجام دهیم چه تغییراتی بایددر آن ایجاد کنیم؟

   الف ) طول سطح و ارتفاع آن را به یک اندازه زیاد کنیم.      ب) طول سطح و ارتفاع آن را به یک اندازه کم کنیم .

  ج) طول سطح را زیاد و ارتفاع آن را کم کنیم .                  د) طول سطح را کم و ارتفاع آن را زیاد کنیم .

صفحه ي دوم

                

28)پنج مولکول آب از چند اتم هیدروژن وچند اتم اکسیژن  ساخته شده است؟

  الف)پنج اتم هیدروژن وپنج اتم اکسیژن             ب) پنج اتم هیدروژن و ده اتم اکسیژن

  ج) چهاراتم اکسیژن و ده اتم هیدروژن               د) پنج اتم اکسیژن و ده اتم هیدروژن                                         

29) کدام یک از موارد زیر یک ماشین پیچیده است؟

     الف)قرقره                  ب) سطح شیب دار                ج) دوچرخه                  د) اهرم

فارسی

30)به کدام یک از از کلمه های زیر نشانه ی  « -َ نده »   می توان افزود ؟

    الف)  گوی                ب) کوه               ج) راز                  د) زر

31)آیه ی « قل هو الله احد » با کدام یک از جمله های زیر هم معناست؟

    الف)  الهی در همه حال دانایی.                     ب)   الهی بر  همه چیز  بینایی .           

     ج) الهی یکتای بی همتایی .                           د) الهی تو پذیرنده ی نیاز هایی .

32)در جمله ی «  شاگردان کلاس پنجم به کتاب خانه رفتند » نهاد کدام است؟

     الف)  شاگردان         ب)   کلاس پنجم                ج) به کتاب خانه رفتند                 د)  شاگردان کلاس پنجم

33)مخالف کدام یک از کلمات زیر درست نوشته نشده است؟

    الف)  دور : نزدیک                ب)  درون : بیرون              ج)  شادی : سرور                د)  وحشی : اهلی

34)ریشه ی اصلی  ترس های نادرست در چیست؟

     الف)  اعتقاد                   ب) ذلّت                   ج) دروغ                  د) جهل

35)در جمله ی « آفتاب نزدیک غروب بود که علی از ده بر می گشت .» حرف ربط کدام است؟

     الف)  بود                ب)  که                    ج)  بر                      د)  از

36) معنی کلمه ی «قطور » را نمی دانم .به کدام کتاب باید مراجعه کنم؟

    الف) لغت نامه            ب) دانش نامه                ج) زندگی نامه          د) سفر نامه

37)در کدام عبارت کلمه های مترادف به کار رفته است؟

    الف)  الهی خود را از همه به تو وابستم.

    ب) عقیده ای که بر حق و درست است بدون واهمه و ترس بیان کنیم .

    ج) شب وروز و کوه و دریا      همه را تو آفریدی

    د) بر عقیده ی درست استوار بایستیم .

38)کدام کلمه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد؟

     الف)  آهنگر            ب) سفالگر                  ج) نگر                    د) رفتگر

39) در عبارت « می شنوید چه غلقله ای برپاست؟شور و شوق ،تکاپوی جمع و تغلّای مردم را می بینید؟» چند غلط املایی وجود دارد؟

              الف)  1                   ب) 3                       ج) 2                         د) 4

ریاضی

 40) عدد« نود میلیاردو نوزده هزارو نه»  کدام است؟

    الف) 9019000009           ب) 9000019009            ج) 900190009             د)90000019009

41)دو سوم  30تا می شود چند تا ؟   

     الف)   12                ب) 20                     ج) 10                  د) 18

 

صفحه ي سوم

 42) چه کسری از شکل رنگ شده است؟

   الف)               ب)                      ج)                     د)          

                                                                         

              

 43)یک هکتار مساحت مربعی است که اندازه ی هر ضلع آن :

     الف)100 متر است                 ب) 1000 متر است                 ج)10متر است                      د)  10000 متر است

  44)کدام دسته از عدد های زیر بر 15 بخش پذیر است؟

              الف) 35 و 60 و 51           ب) 39 و 51 و 75              ج) 49 و  39 و75                   د) 60 و 75 و 45

 45) حاصل تفریق   3 4كدام گزينه است؟

 

   الف)   1                ب)                   ج)  1                    د)  

 

 46) کدام کسر از بقیه بزرگتر است؟

 

     الف)                     ب)                     ج)                    د)  

 

  47)عدد مخلوط      3  با کدام یک از کسرهای زیر برابر است؟

 

   الف)                  ب)                     ج)                    د)  

 

  48) مریم در هر 4 ساعت 34 صفحه کتاب می خواند  او در 6  ساعت چند صفحه کتاب می خواند؟

 

     الف)   51 صفحه                  ب) 68 صفحه                  ج) 44 صفحه                 د) 15 صفحه

 

49) 75 دقیقه برابر است با ......... ساعت.

          

       الف)   ساعت             ب)    1 ساعت               ج)    1  ساعت              د)   1  ساعت

 

50)حاصل تقریبی ضرب 68×78 کدام است؟

 

    الف) 3500                     ب) 4200                        ج) 8000                          د) 5600  

 

                                                          

                                                                                             «   موفقیت شما آرزوی قلبی ماست»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه چهارم

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 14:19  توسط سرگروه  | 

پاسخنامه آزمون پيشرفت تحصيلي

پاسخنامه آزمون پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم سه شنبه  اول ديماه ۸۸

د

ج

ب

الف

رديف

د

ج

ب

الف

رديف

د

ج

ب

الف

26

د

ج

ب

الف

1

د

ج

ب

الف

27

د

ج

ب

الف

2

د

ج

ب

الف

28

د

ج

ب

الف

3

د

ج

ب

الف

29

د

ج

ب

الف

4

د

ج

ب

الف

30

د

ج

ب

الف

5

د

ج

ب

الف

31

د

ج

ب

الف

6

د

ج

ب

الف

32

د

ج

ب

الف

7

د

ج

ب

الف

33

د

ج

ب

الف

8

د

ج

ب

الف

34

د

ج

ب

الف

9

د

ج

ب

الف

35

د

ج

ب

الف

10

د

ج

ب

الف

36

د

ج

ب

الف

11

د

ج

ب

الف

37

د

ج

ب

الف

12

د

ج

ب

الف

38

د

ج

ب

الف

13

د

ج

ب

الف

39

د

ج

ب

الف

14

د

ج

ب

الف

40

د

ج

ب

الف

15

د

ج

ب

الف

41

د

ج

ب

الف

16

د

ج

ب

الف

42

د

ج

ب

الف

17

د

ج

ب

الف

43

د

ج

ب

الف

18

د

ج

ب

الف

44

د

ج

ب

الف

19

د

ج

ب

الف

45

د

ج

ب

الف

20

د

ج

ب

الف

46

د

ج

ب

الف

21

د

ج

ب

الف

47

د

ج

ب

الف

22

د

ج

ب

الف

48

د

ج

ب

الف

23

د

ج

ب

الف

49

د

ج

ب

الف

24

د

ج

ب

الف

50

د

ج

ب

الف

25

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 14:13  توسط سرگروه  | 

سوال تاريخ و مدني پايه پنجم -ديماه

سؤالات آزمون  تاريخ ومدني - پايه پنجم- - ديماه 138۸

1-  دين اسلام از كدام سرزمين طلوع كرد ؟ 5/0      عربستان       ايران         شام           روم

2 – سردسته ي مخالفان پيامبر در مكّه كه بود ؟  5/0  يزيد     ابوسفيان      معاويه    ابومسلم

      3 - حضرت علي (ع) در چه تاريخي به شهادت رسيد؟    5/0                   21 رمضان سال 61 هجري   

19رمضان سال 40 هجري         21رمضان سال 40هجري                 19 رمضان سال 61 هجري  

4 – پايتخت حكومت سامانيان كدام شهر بود ؟  5/0    اصفهان     هرات        بغداد         بخارا

______________________________________________________________________________

5 – به برگزيده شدن حضرت محمّد به پيامبري ...................  مي گويند .  5/0

6 – مهمترين كار پيامبر در مدينه ................................. بود . 5/0

7 – سه سلسله ترك كه بر ايران حكومت كردند ، عبارت اند از ............. ،..................،خوارزمشاهيان. 5/0

_____________________________________________________________

8 – حضرت محمّد(ص) در ابتدا مردم را پنهاني به دين اسلام دعوت مي كرد .   5/0        ص         غ

9 –امام حسين (ع) به تحريك معاويه مسموم وبه شهادت رسيد .  5/0                              ص      غ    

 

10 – سه جنگ مهمّ پيامبر را نام ببريد . 5/1

11 - چرا به پيامبر، محمّد امين مي گفتند؟ 1

 

12 - چه وقت پيامبر دستور هجرت به حبشه را صادر كرد ؟ سرپرست مهاجران چه كسي بود ؟ 1

 

13 – چرا حضرت علي(ع) پس از انتخاب ابوبكر به خلافت سكوت اختيار كردند ؟ 1

 

14 – دو مورد از شرايط صلح امام حسن (ع) ومعاويه را بنويسيد . 1

 

 

15 – آيا با روي كار آمدن حكومت بني عبّاس وضع مسلمانان تغيير كرد ؟ چرا ؟ 1

 

 

16 – امام حسين (ع) در مورد علّت هجرت و قيام خود چه فرمودند ؟ 1

مدني

 

1 - بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت قوانين را تصويب مي كند.5/0     ص     غ

2 – در جامعه ي اسلامي هر كس مسئول كارهاي خود است. 5/0                                     ص        غ

________________________________________________________________

3 – مهمترين قانون هر كشور ، قانون ................. است.  5/0

4 – حكومت ايران در ..............فروردين سال ......................... به جمهوري اسلامي تبديل شد . 1

       5 – بالا ترين مقام كشور مقام ............ است . 5/0

________________________________________________________________

      6 - در باره آزادي كدام جمله صحيح است؟     5/0

       هركس آزاد است هر كاري را انجام دهد ، به شرطي كه مطابق قوانين كشور عمل كند .          

       هر كس آزاد است هر كاري را انجام دهد ، به شرطي كه به استقلال كشور لطمه نزند.    

      هر كس آزاد است هر كاري را انجام دهد ، به شرطي كه به خودش لطمه نزند .

      هر كس آزاد است هر كاري دلش مي خواهد انجام دهد .

________________________________________________________________

7 – سه نمونه از صفات رهبر  جامعه ي اسلامي را بنويسيد .  5/1

 

8 – در جمهوري اسلامي ، مهمترين وظيفه ي حكومت چيست ؟  1

 

 

9- جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است ؟ 1

 

 

10 – دو مورد از وظايف افراد در جامعه اسلامي را نام ببريد . 1

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:42  توسط سرگروه  | 

مطالب علوم پايه پنجم

- مانند دانشمندان فكر كنيد :
در سال هاي پيش آموختيد كه "مشاهده كنيد". يعني مشاهده كردن يك راه يادگيري است. مشاهده يعني استفاده از اندام هاي مختلف بدن .

2- بپرسيد :
تحقيقات علمي معمولاً با چيزهايي شروع مي شوند كه درباره آنها اطمينان كافي نداريد. در اين مواقع پرسش هايي به ذهن شما مي رسد كه واقعاً مايليد به آنها جواب دهيد.

3- فرضيه بسازيد :
وقتي شما با استفاده از مشاهده به پرسش خود يك پاسخ احتمالي مي دهيد فرضيه سازي مي كنيد. اما فرضيه بايد قابل آزمايش كردن باشد. در غير اينصورت لازم است آن را عوض كنيد.

4- آزمايش كنيد :
معمولاً در آزمايش هاي مقايسه اي همه چيز را مشابه انتخاب مي كنند و فقط يك چيز را تغير مي دهند. در اين آزمايش هم فقط دماي آب در سه ليوان تفاوت داشت. (آزمايش تهيه آب ليمو).

5- يادداشت برداريد :
وقتي آزمايش را انجام مي دهيد مشاهده مي كنيد و اطلاعاتي به دست مي آوريد كه بايد آنها را يادداشت كنيد. تهيه نمودار و جدول، راهي براي رسيدن به نتيجه است براي كسب اطمينان از درستي نتيجه، لازم است آزمايش چند بار تكرار شود.

6- نتيجه بگيريد :
بعد از مطالعه اطلاعات به دست آمده، بايد از آنچه آموخته ايد نتيجه گيري كنيد. نتيجه بايد درباره فرضيه شما باشد. فرضيه ايي كه از راه هاي مختلفي درست در آيد، نظريه ناميده مي شود.

 

  بخش 1- ساختمان مواد:
ماده چيست؟

تمام چيزهاي غير زنده اي كه در اطراف ما هستند، ماده نام دارند. بعضي از مواد مانند چوب و سنگ شكل ثابتي دارند. موادي كه در دماي معمولي شكل آنها تغيير نكند، جامد هستند. موادي كه به شكل ظرف خودشان در آيند مايع هستند و موادي كه در فضا پخش مي شوند و با چشم ديده نمي شوند گاز هستند.


مواد از چه ساخته شده اند؟
اگر به دانه هاي شكر نگاه كنيد مي بينيد از دانه هاي بسيار ريزي درست شده است كه اين ذره هاي بسيار كوچك با چشم معمولي قابل مشاهده نيستند. پس با ميكروسكوپ هاي بسيار قوي آن را هزاران برابر درشت مي كنند تابتوان آنها را ديد. به هر كدام از اين ذره ها يك مولكول شكر گفته مي شود. مولكول هر ماده با ماده ديگر متفاوت است و به همين دليل، مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند. رنگ، بو و مزه از خاصيت هاي هر ماده هستند.


آيا مولكول ها حركت دارند؟
اگر در يك شيشه عطر را باز كنند و در جايي قرار دهيد، بوي آن در هواپخش شده و به مشام مي رسد. پس نتيجه مي گيريم كه مولكول هاي عطر پيوسته در حركتند و بوي عطر در هوا پراكنده مي شود. در تمام مواد مولكول پيوسته در حال جنبش هستند. بويي كه از شيشه عطر برمي خيزد همان مولكول هاي ماده است كه از ماده جدا مي شوند و به بيني ما وارد مي شوند.

حال اگر در يك ظرف روغن چند قطره آب بريزند و آنها را با وسيله اي به هم نزديك كنيد به هم مي پيوندند؛ يعني مولكول هاي هر ماده همديگر را مي يابند. ربايش مولكول ها در همه اجسام يكسان نيست. در بعضي مواد ربايش با شدت بسياري صورت مي گيرد مانند چوب كه نمي توانيم آن را با تست جدا كنيم.
وضع مولكول ها در مواد جامد، مايع و گاز چگونه است؟
در مواد جامد مولكول ها به هم نزديك اند و با نيروي زياد يكديگر را مي ربايند. مولكول ها در مواد جامد فقط در سر جاي خود مي لرزند؛ به همين دليل، شكل و حجم مواد جامد هميشه ثابت است و تغيير نمي كند.
در مواد مايع فاصله مولكول ها از هم بيشتر است. مولكول هاي مواد مايع مانند دانه هاي زنجير به هم متصل اند و زنجيرهاي كوچكي را به وجود آورده اند. مولكول هاي مواد جامع مي توانند آزادانه سُر بخورند و جابه جا شوند. به همين دليل يك مايع به شكل ظرف خود در مي آيد.
در بين مولكول هاي گاز تقريباً نيروي ربايش وجود ندارد. به همين دليل مولكول هاي گاز همديگر را نمي ربايند و آزادانه حركت مي كنند. فاصله بين مولكول هاي گازها از دو ماده ديگر بيشتر است. به همين دليل گازها در همه جا و در محيط اطراف خود پراكنده اند.

چرا مواد خاصيت متفاوتي دارند؟
مولكول ها از ذرات كوچك تري به نام اتم تشكيل شده اند. اگر اتم هايي كه مولكول هاي يك ماده را مي سازند يكسان باشند. به آن ماده عنصر مي گوئيم. گاز اكسيژن كه براي تنفس موجودات زنده ضروري است يك عنصر است. چون مولكول آن از دو اتم يكسان ساخته شده است. موادي مانند طلا، آلومينيم و آهن يك عنصر هستند.
اگر مولكول هاي يك ماده از دو يا چند نوع اتم ساخته شده باشد به آن ماده تركيب مي گوئيم. مانند آب كه از دو اتم ئيدروژن و يك اتم اكسيژن تشكيل شده است.

  پرسش هاي بخش 1
1- اتم هاي تشكيل دهنده كدام ماده مثل هم نمي باشد؟

1- اكسيژن
2- طلا
3- نمك
4- آلومينيم

 

  2- اتم هاي كدام دسته مواد مثل هم مي باشند؟

1- اكسيژن، ئيدروژن، الكل
2- آب، آهن، ئيدروژن
3- اكسيژن، آب، ئيدروژن
4- آهن، گوگرد، اكسيژن

  3- كداميك از مواد زير عنصر است ؟

1- نمك
2- اكسيژن
3- دي اكسيد كربن
4- نفت

  4- مواد در كدام يك از حالت هاي زير، تعداد جايي را كه اشغال مي كنند، ثابت است؟

1- گاز، مايع
2- جامد، گاز
3- جامد، مايع، گاز
4- مايع، جامد

 

  5- ربايش مولكولي در كداميك از مواد زير بسيار نادر است؟

1- شير
2- هوا
3- انگشتر
4- آب

سوال

 

يك

دو

سه

چهار

پنج

جواب

گزينه :

3

4

2

4

3

 

دانستني هاي بخش سوم - ماشين ها

آموختيم كه وقتي جسمي را مي كشيم يا حركت مي دهيم، به آن نيرو وارد مي كنيم و بدون وارد كردن نيرو، نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم. تعداد نيرويي كه براي انجام كارها ي مختلف صورت مي گيرد با هم فرق دارد.
بشر براي انجام و حركت اجسام سنگين از فكر خود بهره مي گيرد تا از وسيله و ابزاري بهره برد كه بتواند هر كاري را آسان تر انجام دهد. ابزاري كه استفاده از آنها باعث مي شود تا كارها آسان تر انجام شود ماشين ناميده مي شود. ماشين ها ممكن است ساختماني پيچيده داشته باشند و يا ساختماني ساده داشته باشند مانند قرقره، سطح شيب دار، اهرم و غيره.
اهرم چيست؟
اهرم ها نوع ديگري از ماشين هاي ساده هستند كه با آنها مي توانيم كارها را آسان تر انجام دهيم. با كمك اهرم مي توان چيزهاي سنگين را آسان تر جابه جا كرد. اهرم ها شكل هاي مختلف دارند. در بسياري از ابزارها و وسايل كه ما استفاده مي كنيم نوعي اهرم وجود دارد مانند اله كلنگ. هر اهرم سه قسمت دارد:
1- تكيه گاه
2- قسمتي كه به آن نيرو وارد مي كنيم
3- قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند. تكيه گاه ممكن است بين دو قسمت ديگر قرار گيرد. به طور كلي در وسايل مختلف محل تكيه گاه تغيير مي كند.
سطح شيب دار:
سطح شيب دار نيز ساختمان ساده اي دارد كه با استفاده از نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پائين مي كشد. نوعي سطح شيب دار سُرسُره است.
ماشين چيست؟
به وسايلي مانند اهرم و سطح شيب دار كه انجام دادن كارها را آسان تر مي كند ماشين گفته مي شود. بعضي ماشين ها ساده اند مثل قرقره، پيچ گوشتي و غيره. ساختمان بعضي از ماشين ها پيچيده است. هر ماشين از به هم پيوستن ماشين هاي ساده صورت مي گيرد. مانند ماشين لباسشوئي و چرخ گوشت.
ماشين ها نيروي خود را از كجا به دست مي آورند؟
گفتيم كه براي به حركت در آوردن اجسام نيرو لازم است. گاهي اين نيرو را توسط انسان تأمين مي كنند مانند كارگري كه سطل پر از قير را به بالا مي برد. و گاهي تنها نيروي ماهيچه ما كافي نيست به همين دليل بايد به فكر منابع ديگر نيرو باشيم.
استفاده از انرژي الكتريكي
انرژي الكتريكي از مهم ترين انرژي هاست. به وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند موتور الكتريكي مي گويند. اگر موتور الكتريكي را به جريان برق وصل كنيم مي تواند اجسام را به حركت در آورد. مانند آرميچر، چرخ گوشت و سشوار فيزيك موتور الكتريكي است.

  پرسش هاي بخش 3
در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

1- هر چه طول سطح شيب دار كم تر باشد، براي بالا بردن جسم نيروي بيشتري نياز داريم.
2- ما از انرژي الكتريكي براي توليد نور و گرما و حركت استفاده مي كنيم.
3- همه وسايل الكتريكي داراي موتور الكتريكي نيستند.
4- از موتورهاي الكتريكي ساده مي توان به آرميچر اشاره کرد.
5- پس اگر نيرو نداشته باشيم نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم.
6- يكي از انرژي هايي كه در ماشين پيچيده مورد استفاده قرار مي گيرد، انرژي الكتريكي است.

  سؤالات تشريحي
1- در چه صورت جسمي كه ساكن است حركت مي كند؟

وقتي كه به آن نيرويي وارد شود.

  2- ماشين چيست؟

به وسايلي كه انجام دادن كارها را براي ما آسان مي كند ماشين گفته مي شود.
 

  3- اهرم چيست و از چه قسمت هايي ساخته شده است؟

ميله اي است كه از آن براي بالا بردن اجسام استفاده مي شود. تكيه گاه قسمتي كه بر آن نيرو وارد مي كنيم. قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند.

  4- كدام قسمت از بدن ما مانند اهرم كار مي كند؟

بازوها هنگام برداشتن بار سنگين، استخوان هاي پا هنگامي كه با پا در توپ حركت ايجاد مي كنيم. در تمام اين حركات مفصل ها مثل تكيه گاه اهرم هستند و استخوان ها مثل ميله هاي اهرم عمل مي كنند.

  5- سطح شيب دار چگونه حركت دادن اجسام را آسان مي كند؟

به وسيله نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پائين مي كشد.

  6- ماشين هاي ساده را نام ببريد؟

قرقره ها، اهرم ها و سطح شيب دار.

  7- در ساختمان ماشين هاي پيچيده چه چيزهايي استفاده مي شود؟

از چرخ دنده ها و قطعه هاي گوناگون فلزي و ماشين هاي ساده

  8- موتورهاي الكتريكي را شرح دهيد؟

وسيله اي است كه با جريان برق كار مي كند و انرژي الكتريكي را به حركت تبديل مي كند.

  9- در چه صورت مي توانيم موتور الكتريكي قوي تري بسازيم؟

هر چه تعداد سيم پيچ ها بيشتر باشد، موتور الكتريكي قوي تري درست مي

پرسش هاي بخش 4- نور
1- ديدن اجسام چگونه امكان پذير مي شود؟

به وسيله نور
 

  2- در چه صورت بازتابش نور تصوير ايجاد مي كند؟

در صورتي كه نور بازتابش شده به چشم ما برسد، تصوير درست مي شود.
 

  3- آيا زمين و ماه نيز چشمه هاي نور هستند؟

خير
 

  4- آيا مقدار نور چشمه هاي طبيعي را مي توانيم به دلخواه كم يا زياد كنيم؟

خير، نمي توانيم ولي با استفاده از وسايلي مانند عينك آفتابي، پرده و سايبان مي توانيم خود را از بازتابش شديد نور در امان نگه داريم.
 

  5- ذره بين چيست؟ كانون عدسي كجاست؟

ذره بين شيشه اي است كه به شكل عدسي ساخته مي شود و موجب ديدن چيزهاي دور و نزديك مي شود .
نقطه اي كه عدسي مي تواند تمام نورهاي تابيده شده را در آنجا جمع كند.
 

  6- نور پس از گذشتن از شيشه و آب چه تغييري مي كند؟

مي شكند و تجزيه مي شود.
 

  7- در چه وسايلي از عدسي استفاده مي شود؟

دوربين، ميكروسكوپ، تلسكوپ، دوربين عكاسي و عينك طبي.

 

  8- نور سفيد به چه رنگ هايي تجزيه مي شود؟

قرمز، نارنجي، سبز، زرد، آبي، نيلي، بنفش
 

  9- بين كوره آفتابي و ذره بين چه شباهت هايي وجود دارد؟

سؤالات آزمون فصل 4
1- كدام گروه چشمه ها ي مصنوعي نور مي باشند؟

1- شمع، چراغ نفتي، ستارگان
2- شمع، لامپ نوراني، چراغ نفتي
3- شمع، خورشيد، ماه
4- ستارگان، ماه، چراغ نفتي
 

  2- كداميك شبيه عدسي كار مي كنند؟

1- آينه هاي محدب
2- آينه تخت
3- لامپ روشنايي
4- كوره آفتابي
 

  3- تجزيه نور يعني؟

1- مولكول هاي آن را از هم جدا كنيم.
2- استفاده از منشور.
3- رنگ هاي مختلف آن را از هم جدا كنيم.
4- نور خورشيد را با عدسي در يك نقطه جمع كنيم.
 

  4- چگونه مي توانيم رنگ هاي مختلف نور را ببينيم؟

1- به وسيله عدسي
2- به وسيله تلسكوپ
3- به وسيله دوربين
4- به وسيله پاشيدن آب آب پاش به هوا
 

  5- كداميك از اجسام زير شبيه عدسي عمل مي كند؟

1- تنگ شيشه اي آب
2- آينه
3- سطح آب
4- بشقاب چيني

سوال

 

يك

دو

سه

چهار

پنج

جواب

گزينه :

2

4

2

4

1

.....................................................................................................................................

پرسش هاي بخش 5- تاريخچه زمين

جملات صحيح و غلط را مشخص كنيد

 

درست

نادرست

1- در سنگ هاي آذرين ممكن است آثاري از فسيل ها پيدا شود.

*

 

2- دوزيستان بعد از خزندگان در روي زمين به وجود آمدند.

 

*

3- همه فسيل هاي يك منطقه را نبايد جمع آوري كرد.

*

 

4- بريدگي هاي غرب آفريقا و شرق آمريكاي جنوبي

نشانگر آن است كه زماني آن دو محل به هم چسبيده بوده اند.

*

 

 

  سؤالات تشريحي
1-چگونگي پيدايش سنگ هاي رسوبي را توضيح دهيد؟

وقتي آب رودخانه ها به دريا ها و درياچه ها مي ريزند مقداري گل و لاي و شن و ماسه با خود به درياها مي برند. موادي كه وارد دريا مي شوند بر اثر سنگيني به ته دريا مي روند و بر اثر فشار و سنگيني لايه هاي جديد لايه هاي قديمي محكم مي شوند و تبديل به سنگ مي شوند.
 

  2- معمولاً در سنگ هاي رسوبي لايه هاي قديمي تر در كجا قرار مي گيرند؟

در زير قرار مي گيرند.
 

  3- فسيل يا سنگواره چيست و چگونه تشكيل مي شود؟

هنگامي كه جانداران در بين لايه هاي شن و ماسه مدفون مي شود در طي ساليان دراز قسمت هاي نرم بدن مي پوسد و اثر قسمت هاي سخت بر روي سنگ ها باقي مي ماند؛ به اين آثار باقيمانده از جانداران فسيل يا سنگواره گفته مي شود.
 

  4- از موجودات ساكن در آب بيشتر فسيل مي ماند يا از موجودات ساكن در خشكي؟

از موجودات ساكن در آب
 

  5- از سنگواره ها چه استفاده اي مي شود؟

براي شناسايي تاريخچه هر ناحيه، سنگواره آن ناحيه را مورد بررسي قرار مي دهند.
 

  6- از سنگواره اي كه اثر صدف جانوران را نشان مي دهد چه مي فهميم؟

مي فهميم كه در آن ناحيه در زمان هاي دور دريا بوده است.
 

  7- زندگي موجودات زنده ابتدا از كجا آغاز شد؟

ابتدا از درياها آغاز شد.
 

  8- از چه زماني جانوران بر خشكي ها ظاهر شدند؟

از زماني كه گياهان توانستند در خشكي زندگي كنند. جانوران نيز در خشكي فراوان شدند.
 

  9- بعد از نابودي خزندگان چه جانوراني زياد شدند؟

پرندگان و پستانداران

..............................................................................................................................

پرسش هاي بخش 6- خاك زندگي بخش
در جاي خالي كلمه مناسب بنويسيد:

1- خاك از خرد شدن سنگ ها ايجاد مي شود.
2- در كشاورزي خاك قسمت رو داراي اهميت فراواني است.
3- مدفوع جانوران يا مواد پوسيده گياهي را كود مي نامند.
4- دانشمندي كه ثابت كرد گياهان براي رشد كردن مواد موردنياز خود را از خاك مي گيرند، يورستن نام داشت.
5- مهم ترين عامل فرسايش خاك، آب است.
6- اجزاي همه خاك ها مشابه نيستند.

  سؤالات تشريحي
1- خاك چگونه تشكيل مي شود؟

وقتي سنگ ها در اثر گرما و سرما تغيير حجم دهند شكاف برداشته و خرد مي شوند. خرد شدن سنگ ها به تدريج ادامه پيدا مي كند و به خاك تبديل مي شود. سنگ ها بر اثر ساييده شدن در رودخانه نيز تبديل به خاك مي شوند.
 

  2- آيا نوع سنگ در تعداد خاكي كه تشكيل مي شود تأثير دارد؟

بله، سنگ هاي نرم، خاك بيشتري توليد مي كنند.
 

  3- آب در چه نوع خاكي سريع تر نفوذ مي كند؟

در خاك هاي شني و ماسه اي سريع تر نفوذ مي كند.
 

 4- گياخاك چيست؟

بقاياي گياهان و جانوران كه بر روي خاك قرار مي گيرند به تدريج پوسيده شده و مواد مفيدي به خاك اضافه مي كنند. اين مواد براي كشاورزي لازم است.
 

  5- چرا خاك مزرعه بهتر از خاك جاده و بيابان است؟

زيرا محتواي بقاياي پوسيده شده گياهان و جانوران است.
 

  6- خاك كدام قسمت براي كشاورزي مناسب تر است؟

خاك قسمت رويي

  7- براي تقويت خاك چه مي كنند؟

به خاك كود اضافه مي كنند.
 

  8- چرا افزايش جمعيت موجب كم شدن زمين هاي كشاورزي مي شود؟

زيرا زمين هاي كشاورزي براي سكونت شهرنشينان به آپارتمان و مناطق مسكوني و شهرك تبديل مي شود و زمين هاي كشاورزي كم مي شود.
 

  9- چرا خاك ضعيف مي شود؟

براي اينكه مواد مفيد خاك توسط گياه جذب مي شود و خاك مواد غذايي خود را از دست مي دهد.
 

.....................................................................................................................................

پرسش هاي بخش 7-زمين نا آرام

1- كدام لايه زمين كم ترين ضخامت را دارد؟

1- گوشته
2- پوسته
3- هسته
 

  2- منابع معدني را در كدام لايه زمين مي توان يافت؟

1- پوسته
2- گوشته
3- هسته
 

  3- كدام لايه زمين از مواد نيمه جامد تشكيل يافته است؟

1- پوسته
2- گوشته
3- هسته
 

  4- هر دو قسمت از آهن و نيكل ساخته شده اند؟

1- پوسته
2- گوشته
3- هسته

سوال

 

يك

دو

سه

چهار

جواب

گزينه :

2

1

2

3

  سؤالات تشريحي
1- چرا در زمين چاه مي كنند؟

براي رسيدن به آب و نفت در زمين چاه مي كنند.
 

  2- مواد كافي، نفت، آب و ذغال سنگ در كدام قسمت زمين قرار دارند؟

در قسمت پوسته
 

  3- پوسته زمين با گوشته چه تفاوتي دارد؟

پوسته نازك تر است و گوشته گرماي بسيار زيادتري از پوسته دارد. سنگ ها در گوشته به حالت مذاب و خميري هستند.
 

 4- هسته در كدام قسمت زمين است؟ جنس آن از چيست؟

در قسمت مركزي زمين و جنس آن از آهن و نيكل است.
 

  5- آتشفشان ها چگونه ايجاد مي شوند؟

وقتي گرماي مواد مذاب زمين زياد شود حجم بيشتري پيدا مي كنند. ناگزير براي خروج از زمين از قسمت هايي كه احتمالاً پوسته نازك تر است، خارج مي شوند.
 

  6- ازدهانه آتشفشان ها چه چيزهايي خارج مي شود؟

مواد مذاب، جامد، گاز، گاهي مواد جامد آن قدر ريز هستند كه به آنها خاكستر مي گويند. گازها نيز ممكن است سمي و كشنده باشند.
 

  7- زمين لرزه چگونه ايجاد مي شود؟

وقتي در بين سنگ هاي زمين شكاف ايجاد مي شود، سنگ ها به يكديگر ساييده مي شوند و در اثر اين ساييدگي مايه دروني زمين لرزش پيدا مي كند و به صورت حركت موجي، درون زمين مسيري را مي پيمايد و در نتيجه موجب لرزش زمين و شكستگي پوسته زمين و زمين لرزه مي شود.
 

  8- زمين لرزه در چه جاهائي خرابي بيشتري به بار مي آورد؟

در جايي كه خانه ها گلي و سست باشند.

....................................................................................................................

پرسش هاي بخش 8- جانداران ساده

1- بدن موجودات زنده تك سلولي چگونه است؟

بسيار ساده است و فقط از يك سلول ساخته شده است.

2- كدام دسته از جانوران در گروه آغازيان طبقه بندي مي شوند؟

باكتري ها، قارچ ها و انواعي از جلبك ها در گروه آغازيان قرار دارند. نوعي از جلبك ها كه ويژه گي گياهي دارند در گروه گياهان طبقه بندي مي شوند.

3- جلبك چيست؟

ساختمان بدن جلبك ها از گياهان ساده تر است. كلروفيل دارند و براي خود غذا مي سازند.

 

4- جلبك ها در كجا زندگي مي كنند؟

بيشتر جلبك ها در آب زندگي مي كنند و تك سلولي هستند.

   

5- جلبك ها در چه جاهايي مي رويند؟

در آب هاي شور و شيرين

   

6- باكتري ها در كجا زندگي مي كنند؟

باكتري ها در همه جا، آب، هوا، خاك و بدن جانداران زندگي مي كنند.

 

7- اندازه باكتري ها چقدر است؟

بسيار كوچك هستند به طوري كه در يك نقطه به اندازه سر سوزن 250 هزار باكتري جا مي گيرد.

   

8- باكتري ها چند نوع هستند؟

دو نوع هستند. ممكن است مفيد يا مضر باشند. باكتري هاي مفيد بقاياي موجودات زنده را تجزيه مي كنند و دوباره براي گياه قابل استفاده مي كنند. از باكتري هاي مفيد براي ساختن دارو و توليد مواد غذايي استفاده مي كنند. باكتري هاي مضر باعث بيماري و فاسد شدن غذا مي شوند.

   

9- باكتري ها چگونه توليد مثل مي كنند؟

با تقسيم شدن سلول زياد مي شوند.

   

10- قارچ ها چه ويژه گي هايي دارند؟

قارچ ها كلروفيل يا سبزينه ندارند و نمي توانند براي خود غذا بسازند. قارچ ها از گياهان و جانوران ميزبان غذاي خود را تأمين مي كنند. ديواره اسكلتي دارند.

   

11- قارچ چتري كجا زندگي مي كند؟

روي چوب هاي پوسيده، تنه درختان يا مواد پوسيده ديگر زندگي مي كند.

   

12- قارچ ها در چه شرايطي بهتر رشد مي كنند؟

قارچ ها در هواي مرطوب بهتر رشد مي كنند.

   

13- قارچ ها چه تفاوتي با گياهان دارند؟

قارچ ها كلروفيل يا سبزينه ندارند و نمي توانند براي خود غذا بسازند. قارچ ها، ريشه، ساقه و برگ دارند.

   

14- مخمرها از گروه كدام جانداران هستند؟

از آغازيان و در گروه قارچ ها هستند.

   

15- جلبك ها چگونه توليد مثل مي كنند؟

گاهي با قطعه قطعه شدن و گاهي مانند گياهان از تركيب سلول هاي نر و ماده جلبك جديد ايجاد مي شود.

   

16- مهم ترين عامل وجود باكتري ها و قارچ ها در طبيعت چيست؟

باكتري ها و قارچ ها بقاياي موجودات زنده را تجزيه مي كنند و اين مواد را براي گياهان و ساير جانداران قابل استفاده مي كنند.

 

17- چه موادي مي شناسيد كه در اثر وجود باكتري ها ايجاد مي شوند؟

ماست، سركه، الكل

................................................................................................................................

پرسش هاي بخش 9-مبارزه پنهان
1- عامل كدام دسته از بيماري هاي زير، ويروس است؟

1- فلج اطفال، هاري، آبله
2- كچلي، حصبه، سرخك
3- سل، آنفلوانزا، فلج اطفال
4- كزاز، سرخك، هاري

  2- كداميك از موارد زير، كار مبارزه با باكتري ها را بر عهده دارند؟

1- گلبول قرمز
2- استخوان ها
3- عضلات
4- گلبول هاي سفيد

  3- ميكروب پس از گذشتن از اولين موردهاي دفاعي بدن با كدام قسمت زير از بين مي رود؟

1- مايع مخاطي
2- گلبول هاي سفيد
3- پوست
4- اشك چشم

  4-عامل كدام بيماري زير، باكتري ها هستند؟

1- فلج اطفال
2- سرخك
3- كزاز
4- هاري

  5- به موادي كه ميكروب ها را بيرون از بدن مي كشند چه مي گويند؟

1- واكسن ها
2- ضدعفوني كننده
3- آنتي بيوتيك ها
4- هيچكدام

  6- ولين آنتي بيوتيك، به نام پني سيلين توسط چه كسي كشف شد؟

1- ورستن
2- ازي
3- لمينگ
4- استور

سوال

 

يك

دو

سه

چهار

پنج

شش

جواب

گزينه :

1

4

2

3

2

3

 

  سؤالات تشريحي

1- بيماري هاي واگيردار كدامند؟

به بيماري هايي كه از يك فرد به افراد ديگر منتقل مي شود واگيردار مي گويند.

2- چرا ميكروب ها در بدن به سرعت توليد مثل مي كنند؟

زيرا در بدن غذا و دماي مناسب براي رشد آنان وجود دارد. 

3- ساختمان ويروس ها چگونه است؟

بسيار ساده است و از ساختمان موجودات تك سلولي ساده تر است و مواد درون هسته يافت مي شوند.

4- باكتري هاي بيماري زا را نام ببريد؟

حصبه، وبا و سل

5- باكتري ها در كدام گروه طبقه بندي مي شوند؟

در گروه آغازيان

6- فايده مخاط بيني چيست؟

مخاط، ميكروب هايي را كه مي خواهند وارد بدن شوند به خودش مي چسباند و چون ماده ميكروب كشي هم در آن وجود دارد بعضي از ميكروب ها را از بين مي برد.

7- گلبول هاي سفيد چه مي كنند؟

گلبول هاي سفيد به دو طريق موجب نابودي ميكروب ها مي شوند بعضي ميكروب ها را مي خورند و بعضي ديگر پادتن يا داروي ضد سم را مي سازند.

8- داروهاي ضد ميكروب چند نوع هستند؟

دو نوع هستند. يا ميكروب هاي خارج از بدن را از بين مي برند كه به آنها داروي ضد عفوني كننده مي گوئيم يا ممكن است از نوع داروهاي ميكروب كش باشند كه به آنها آنتي بيوتيك مي گوئيم.

9- واكسن چيست؟

واكسن ميكروب ضعيف شده يا كشته شده ميكروب ها است. وقتي اين ميكروب ها وارد بدن مي شوند گلبول هاي سفيد به دفاع از بدن بر مي خيزند تا مقاومت بدن را افزايش دهند و در بدن پادتن عليه آن بيماري ايجاد مي شود.

10- چند راه محافظت از غذاها را در برابر باكتري بنويسيد؟

استفاده از يخچال، استفاده از نمك، خشك كردن بعضي از خوراكي ها

.................................................................................................................................

پرسش هاي بخش 10- دستگاه هاي عصبي و اندام هاي حسي

در جاي خالي كلمات مناسب بگذاريد.

1- با استفاده از عينك مخصوص مي توان عيب هاي چشم را بر طرف كرد.
2- هر چيزي كه صدا ايجاد كند باعث لرزش هوا مي شود.
3- هماهنگي بين اندام هاي حسي ما بر عهده مخ است.
4- تشخيص ناراحتي هاي شنوايي، به كمك دستگاه شنوايي سنجي انجام مي گيرد.
5- در چشم سالم تصوير اجسام بر روي پرده حساس تشكيل مي شود.
6- پوست اندام حس لامسه است.

 

  سؤالات تشريحي
1- فايده وجود اندام هاي حسي براي ما و جانوران ديگر چيست؟

اندام هاي حسي، آگاهي لازم را از دنياي اطراف به ما مي دهند.
 

  2- چرا بيشتر اندام هاي حسي در سر قرار گرفته اند؟

زيرا سر كمتر از بقيه اعضا در معرض ضربه و حادثه است و علاوه بر آن استخوان هاي سر طوري قرار گرفته اند كه مي توانند اعصاب مربوط به اندام هاي حسي را محافظت كنند.
 

  3- كار رشته هاي عصبي چيست؟

رشته هاي عصب پيام ها را دريافت مي كنند و به مخ انتقال مي دهند.
 

  4- در تاريكي به وسيله كدام حس چيزي را كه مي خواهيم پيدا مي كنيم؟

به وسيله لمس كردن
 

  5- نور پس از عبور از چه قسمت هايي به داخل چشم نفوذ مي كند؟

پس از عبور از قرنيه و مردمك
 

 

  6- چشم نزديك بين چگونه است؟

چشم نزديك بين، دور را خوب نمي بيند و فقط نزديك را خوب مي بيند.
 

  7- علائم نزديك بين و دور بين چگونه است؟

چشم نزديك بين چيزهاي دور را خوب نمي بيند و چشم هاي دوربين چيزهاي خوب را تشخيص نمي دهد.
 

  8- داشتن گوش هاي سالم چه فايده اي دارد؟

گوش هاي سالم، ما را با دنيا، بهتر آشنا مي كند و به يادگيري و ايمني ما كمك مي كند.
 

  9- لرزش هوا پس از برخورد به پرده گوش به كدام قسمت مي رسد؟

به قسمت حلزوني
 

  10- صداهاي بسيار شديد چه آسيبي به گوش مي رسانند؟

به پرده گوش آسيب مي رسانند و ديگر صدا را به خوبي نمي شنويم.
 

  11- قسمت خارجي گوش از چه ماده اي ساخته شده و چه حالتي دارد؟

از غضروف ساخته شده و نرم است.
 

  12- گرمي، ‌سردي، ‌زبري،‌ نرمي، ‌فشار و درد را با كدام حس درك مي كنيم؟

با لمس كردن
 

  13- آيا صدا از تمام مواد يكسان عبور مي كند؟

خير، صدا از بعضي مواد به خوبي عبور مي كند مثل آب و هوا و از بعضي مواد به خوبي عبور نمي كند مثل چوب و پنبه.

..............................................................................................................................................

پرسش هاي بخش 11- انسان و محيط زيست
جملات صحيح و ناصحيح را مشخص كنيد.

 

 

درست

نادرست

1- انرژي بدن ما از گياهان و جانوراني كه مي خوريم تأمين مي شود.

*

 

2- محيط زيست جانداران مختلف شبيه به هم است.

*

 

3- انسان براي وارد شدن به هر يك از محيط هاي زيستي در خود تغييرات ايجاد مي كند؟

 

*

4- ما نيز جزئي از يك شبكه بزرگ غذايي هستيم.

*

 

5- باكتري هاي تجزيه كننده موجودات در شبكه غذايي تأثيري ندارند.

 

*

 

 

  سؤالات تشريحي
1- كدام گروه از موجودات غذايي خود را مي سازند؟

 

گياهان

 

  2- توليد كننده و مصرف كننده مواد غذايي يعني چه؟

 

توليد كننده مواد غذايي گياهان هستند كه خودشان غذا مي سازند و مصرف كننده ها انسان و جانوران گياهخوار و گوشتخوار هستند.

 

 

  3- منظور از زنجيره غذايي چيست؟

 

رابطه غذايي بين موجودات مصرف كننده و توليد كننده را زنجيره غذايي مي گويند.

 

 

  4- در هر زنجيره غذايي چند توليد كننده و چند مصرف كننده وجود دارد؟

 

يك توليد كننده و چند مصرف كنند

 

 

  5- منظور از محيط زيست چيست؟

 

هر چيز كه در اطراف ما وجود دارد و بر زندگي ما اثر مي گذارد محيط زيست ما را تشكيل مي دهد

 

 

  6- منظور از منابع طبيعي چيست؟

 

همه چيزهايي كه در طبيعت وجود دارند و مردم از آنها استفاده مي كنند منابع طبيعي هستند

 

 

  7- چه منابعي جبران شدني هستند؟

 

گياهان، جانوران، اكسيژن از منابع جبران شدني هستند.
 

 

  8- جمعيت چيست؟

 

به مجموع افراد يك نوع از جانداران كه در جاي خاصي زندگي مي كنند جمعيت ناميده مي شوند.

 

 

  9- چرا جمعيت گياهان و جانوران معمولاً ثابت مي ماند؟

 

زيرا عوامل كم كننده و زياد كننده جمعيت تقريباً به طور متعادل عمل مي كنند.

 

  10- چه چيزهائي محيط زيست را آلوده مي كنند؟

 

سؤالات آزمون علوم تجربي پايه پنجم-  ديماه 138۸

 

1 - تا كنون چند نوع اتم شناخته شده است؟                               

  99 اتم                     209 اتم                     119 اتم                       109 اتم

2 - چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند ؟

 چون شكل ظاهري آن ها با هم متفاوت است.       چون اندازه ورنگ آن ها با هم متفاوت است.

 چون ساختمان مولكولي آن ها متفاوت است.                                 همه موارد صحيح است.

3 – در كدام يك از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است ؟

پنكه                     كولر                          اتو                       چرخ گوشت برقي

4 - آهني كه زنگ مي زند مقاومتش : 

  كم مي شود            زياد مي شود            فرقي نمي كند           به مقدار زنگ بستگي دارد

5 - در كدام مواد مولكول ها به هم نزديك اند و بانيروي زيادي يك ديگر را مي ربايند ؟

جامد                   مايع                       گاز                     مخلوط

6 - كدام دسته از مواد زير عنصر است ؟

آب – نمك - آهن     طلا -  مس -  آهن    هوا – آهن - مس    آب – مس - طلا

­­­­­­­­­7­ –كدام لايه زمين به دليل وجود نفت ، زغال سنگ، گاز طبيعي و آب براي ما مهم است ؟

 پوسته                  گوشته                    هسته بيروني                    هسته دروني               8 – براي به حركت در آوردن يك جسم به ............. احتياج است .

اهرم                      موتور                      ماشين                       نيرو                 9 – فسيل بيشتر مربوط به كدام قسمت از بدن است ؟

دندان – استخوان صدف                                       مو – دندان – ناخن                        استخوان  - ماهيچه – صدف                                    ماهيچه – مو  - ناخن  _____________________________________________________

 

10 –  فرضيه اي كه از راه هاي مختلف درست در آيد ............................ ناميده مي شود .

11 –  نام علمي زنگ آهن ............................... است .

12 –  به وسايلي مانند اهرم و سطح شيبدار كه انجام دادن كارها را براي ما آسان مي كنند ، ....................... مي گويند .

13 -  به آثاري كه از جانداران قديمي در سنگ ها باقي مانده است ، ..................(.....................) مي گويند .

14 – همه وسايل برقي موتور الكتريكي دارند .                                           ص           غ    

15 – نوع سنگ در خاكي كه تشكيل مي شود تا‍‍ثير دارد .                               ص           غ    

16 –  گياهان قبل از ماهي ها به وجود آمده اند .                                            ص          غ    

______________________________________________________

17 - اهرم چيست ؟ چند قسمت اصلي دارد ؟ بارسم شكل نشان دهيد. 2

 

  18 - انواع چشمه هاي نور را با ذكر مثال نام ببريد . 5/1

 

19 – با بيان يك آزمايش بين كنيد كه آيا مولكول ها حركت دارند ؟ 1

 

 20 - شباهت و تفاوت عدسي و كوره آفتابي را شرح دهيد . 5/1

   

21 – به كمك چه وسايلي مي توان نور را تجزيه كرد ؟ (2 مورد ) 1

 

22 – هدف دانشمندان از مطالعه ي فسيل ها چيست ؟ 1

  

23 - چه عواملي باعث تشكيل خاك مي شوند ؟ 5/1

 

 24 – گياخاك چيست ؟  1

  

25 - بين تغيير فيزيكي وتغيير شيميايي چه تفاوتي وجود دارد ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد .5/1

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:31  توسط سرگروه  | 

يخچال چگونه كار مي‌كند؟

يخچال وسيله‌اي الكتريكي است كه مواد غذايي را مي‌توان مدت چند روز در آن نگهداري كرد.

اصل كاركرد يخچالهاي خانگي در تصوير زير نشان داده شده است. يك يخچال داراي خاصيت تراكم و جذب است. سيستمهاي تراكم و جذب، توسط تغيير خنك كننده از مايع به حالت گاز و دوباره تبديل به مايع، عمل سرد كردن را انجام مي‌دهند. اين يخچال از يك كمپرسور و لوله فلزي تشكيل شده است. گاز فرئون در مخزن ذخيره پر شده است. وقتي يخچال روشن مي‌شود، مايع فرئون مخزن را با فشار زياد ترك مي‌گويد. اين گاز از لوله‌هايي به وسيله كنترل مايع خنك كننده مي‌رود. اين لوله‌ها به صورت تبخير كننده عمل مي‌كنند. مايع فرئون حرارت را از لوله‌ها جذب نموده و بخار مي‌كند.

وقتي حرارت خارج شد، دماي داخل يخچال و مواد غذايي كاهش پيدا مي‌كند. گاز فرئون اكنون دوباره به وسيله سيم‌پيچها كندانسور (تغليظ كننده) و كمپرسور، به مايع تبديل مي‌شود. اين چرخه همچنان ادامه مي‌يابد و دماي داخل يخچال همچنان كاهش پيدا مي‌كند. كندانسور وقتي دماي داخل آن به حداقل مي‌رسد، يك ترموستات كنترل، جريان را قطع كرده و كار يخچال متوقف مي‌شود. باز هم دما بالا مي‌رود. وقتي به درجه معيني رسيد، ترموستات دوباره دستگاه را به كار مي‌اندازد. به اين ترتيب دماي پايين پيوسته در داخل يخچال حفظ مي‌شود. به علت اين دماي پايين، مواد غذايي فاسد نمي‌شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:49  توسط سرگروه  | 

انواع موتورهای الکتریکی

DC : يکي از اولين موتورهاي دوار، اگر نگوييم اولين، توسط ميشل فارادي در سال 1821م ساخته شده بود و شامل يک سيم آويخته شده آزاد که در يک ظرف جيوه غوطه ور بود، مي شد. يک آهنرباي دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتي که جرياني از سيم عبور مي کرد، سيم حول آهنربا به گردش در مي آمد و نشان مي داد که جريان منجر به افزايش يک ميدان مغناطيسي دايرهاي اطراف سيم مي شود. اين موتور اغلب در کلاس هاي فيزيک مدارس نشان داده مي شود، اما گاهاً بجاي ماده سمي جيوه، از آب نمک استفاده مي شود. موتور کلاسيک DC داراي آرميچري از آهنرباي الکتريکي است. يک سوييچ گردشي به نام کموتاتور جهت جريان الکتريکي را در هر سيکل دو بار برعکس مي کند تا در آرميچر جريان يابد و آهنرباهاي الکتريکي، آهنرباي دائمي را در بيرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه اي از ولتاژ و جريان عبوري از سيم پيچهاي موتور و بار موتور يا گشتاور ترمزي، بستگي دارد. سرعت موتور DC وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جريان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغير يا عبور جريان و با استفاده از تپ ها (نوعي کليد تغيير دهنده وضعيت سيم پيچ) در سيم پيچي موتور يا با داشتن يک منبع ولتاژ متغير، کنترل مي شود. بدليل اينکه اين نوع از موتور مي تواند در سرعتهاي پايين گشتاوري زياد ايجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهاي ترکشن (کششي) نظير لکوموتيوها استفاده مي کنند. اما به هرحال در طراحي کلاسيک محدوديتهاي متعددي وجود دارد که بسياري از اين محدوديت ها ناشي از نياز به جاروبک هايي براي اتصال به کموتاتور است. سايش جاروبک ها و کموتاتور، ايجاد اصطکاک مي کند و هرچه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبک ها مي بايست محکم تر فشار داده شوند تا اتصال خوبي را برقرار کنند. نه تنها اين اصطکاک منجر به سر و صداي موتور مي شود بلکه اين امر يک محدوديت بالاتري را روي سرعت ايجاد مي کند و به اين معني است که جاروبک ها نهايتاً از بين رفته نياز به تعويض پيدا مي کنند. اتصال ناقص الکتريکي نيز توليد نويز الکتريکي در مدار متصل مي کند. اين مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بيرون آن از بين مي روند، با قرار دادن آهنرباهاي دائم در داخل و سيم پيچ ها در بيرون به يک طراحي بدون جاروبک مي رسيم. موتورهاي ميدان سيم پيچي شده آهنرباهاي دائم در (استاتور) بيروني يک موتور DC را ميتوان با آهنرباهاي الکتريکي تعويض کرد. با تغيير جريان ميدان (سيم پيچي روي آهنرباي الکتريکي) مي توانيم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغيير دهيم. اگر سيم پيچي ميدان به صورت سري با سيم پيچي آرميچر قرار داده شود، يک موتور گشتاور بالاي کم سرعت و اگر به صورت موازي قرار داده شود، يک موتور سرعت بالا با گشتاور کم خواهيم داشت. مي توانيم براي بدست آوردن حتي سرعت بيشتر اما با گشتاور به همان ميزان کمتر، جريان ميدان را کمتر هم کنيم. اين تکنيک براي ترکشن الکتريکي و بسياري از کاربردهاي مشابه آن ايده آل است و کاربرد اين تکنيک مي تواند منجر به حذف تجهيزات يک جعبه دنده متغير مکانيکي شود. موتورهاي يونيورسال يکي از انواع موتورهاي DC ميدان سيم پيچي شده موتور ينيورسال است. اسم اين موتورها از اين واقعيت گرفته شده است که اين موتورها را مي توان هم با جريان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً اين موتورها با تغذيه AC کار مي کنند. اصول کار اين موتورها بر اين اساس است که وقتي يک موتور DC ميدان سيم پيچي شده به جريان متناوب وصل مي شود، جريان هم در سيم پيچي ميدان و هم در سيم پيچي آرميچر (و در ميدانهاي مغناطيسي منتجه) همزمان تغيير مي کند و بنابراين نيروي مکانيکي ايجاد شده همواره بدون تغيير خواهد بود. در عمل موتور بايستي به صورت خاصي طراحي شود تا با جريان AC سازگاري داشته باشد (امپدانس/رلوکتانس بايستي مدنظر قرار گيرند)، و موتور نهايي عموماً داراي کارايي کمتري نسبت به يک موتور معادل DC خالص خواهد بود. مزيت اين موتورها اين است که ميتوان تغذيه ي AC را روي موتورهايي که داراي مشخصه هاي نوعي موتورهاي DC هستند بکار برد، خصوصاً اينکه اين موتورها داراي گشتاور راه اندازي بسيار بالا و طراحي بسيار جمع و جور در سرعتهاي بالا هستند. جنبه منفي اين موتورها تعمير و نگهداري و مشکل قابليت اطمينان آنهاست که به علت وجود کموتاتور ايجاد مي شود و در نتيجه اين موتورها به ندرت در صنايع مشاهده مي شوند اما عمومي ترين موتورهاي AC در دستگاه هايي نظير مخلوط کن و ابزارهاي برقي اي که گاهاً استفاده مي شوند، هستند. موتورهاي AC عموماً ما داراي دو نوع از موتورهاي AC هستيم: تک فاز و سه فاز. موتورهاي AC تک فاز معمول ترين موتور تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است، که اغلب در دستگاه هايي بکار مي رود که گشتاور پايين نياز دارند، نظير پنکه هاي برقي، اجاق هاي ماکروويو و ديگر لوازم خانگي کوچک. نوع ديگر موتور AC تک فاز موتور القايي است، که اغلب در لوازم بزرگ نظير ماشين لباسشويي و خشک کن لباس بکار مي رود. عموماً اين موتورها مي توانند گشتاور راه اندازي بزرگتري را با استفاده از يک سيم پيچ راه انداز به همراه يک خازن راه انداز و يک کليد گريز از مرکز، ايجاد کنند. هنگام راه انداز ي، خازن و سيم پيچ راه انداز ي از طريق يک دسته از کنتاکت هاي تحت فشار فنر روي کليد گريز از مرکز دوار، به منبع برق متصل مي شوند . خازن به افزايش گشتاور راه انداز ي موتور کمک مي کند. هنگامي که موتور به سرعت نامي رسيد، کليد گريز از مرکز فعال شده، دسته کنتاکت ها فعال مي شود، خازن و سيم پيچ راه انداز سري شده را از منبع برق جدا مي سازد. در اين هنگام موتور تنها با سيم پيچ اصلي عمل مي کند. موتورهاي AC سه فاز براي کاربردهاي نيازمند به توان بالاتر، از موتورهاي القايي سه فاز AC (يا چند فاز) استفاده مي شود. اين موتورها از اختلاف فاز موجود بين فازهاي تغذيه چند فاز الکتريکي براي ايجاد يک ميدان الکترومغناطيسي دوار درونشان، استفاده مي کنند. اغلب، روتور شامل تعدادي هادي هاي مسي است که در فولاد قرار داده شده اند. از طريق القاي الکترومغناطيسي ميدان مغناطيسي دوار در اين هادي ها القاي جريان مي کند، که در نتيجه منجر به ايجاد يک ميدان مغناطيسي متعادل کننده شده و موجب مي شود که موتور در جهت گردش ميدان به حرکت در آيد. اين نوع از موتور با نام موتور القايي معروف است. براي اينکه اين موتور به حرکت درآيد بايستي همواره موتور با سرعتي کمتر از فرکانس منبع تغذيه اعمالي به موتور، بچرخد چرا که در غير اين صورت ميدان متعادل کنندهاي در روتور ايجاد نخواهد شد. استفاده از اين نوع موتور در کاربردهاي ترکشن نظير لوکوموتيوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزايش است. به سيم پيچ هاي روتور جريان ميدان جدايي اعمال مي شود تا يک ميدان مغناطيسي پيوسته ايجاد شود، که در موتور سنکرون وجود دارد، موتور به صورت همزمان با ميدان مغناطيسي دوار ناشي از برق AC سه فاز، به گردش در مي آيد. موتورهاي سنکرون را مي توانيم به عنوان مولد جريان هم بکار برد. سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذيه بستگي دارد و مقدار لغزش، يا اختلاف در سرعت چرخش بين روتور و ميدان استاتور، گشتاور توليدي موتور را تعيين مي کند. تغيير سرعت در اين نوع از موتورها را ميتوان با داشتن دسته سيم پيچ ها يا قطب هايي در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت ميدان دوار مغناطيسي تغيير مي کند، ممکن ساخت. به هر حال با پيشرفت الکترونيک قدرت مي توانيم با تغيير دادن فرکانس منبع تغذيه، کنترل يکنواخت تري بر روي سرعت موتورها داشته باشيم. موتورهاي پله اي نوع ديگري از موتورهاي الکتريکي موتور پله اي است، که در آن يک روتور دروني، شامل آهنرباهاي دائمي توسط يک دسته از آهنرباهاي خارجي که به صورت الکترونيکي روشن و خاموش مي شوند ، کنترل مي شود. يک موتور پله اي ترکيبي از يک موتور الکتريکي DC و يک سلونوييد است. موتورهاي پله اي ساده توسط بخشي از يک سيستم دنده اي در حالت هاي موقعيتي معيني قرار مي گيرند، اما موتورهاي پله اي نسبتا کنترل شده، مي توانند بسيار آرام بچرخند. موتورهاي پله اي کنترل شده با کامپيوتر يکي از فرمهاي سيستم هاي تنظيم موقعيت است، بويژه وقتي که بخشي از يک سيستم ديجيتال داراي کنترل فرمان يار باشند. موتورهاي خطي يک موتور خطي اساساً يک موتور الکتريکي است که از حالت دوار در آمده تا بجاي اينکه يک گشتاور (چرخش) گردشي توليد کند، يک نيروي خطي توسط ايجاد يک ميدان الکترومغناطيسي سيار در طولش، بوجود آورد. موتورهاي خطي اغلب موتورهاي القايي يا پله اي اند. مي توانيد يک موتور خطي را در يک قطار سريع السير ماگليو مشاهده کنيد که در آن قطار روي زمين پرواز مي کند. اساس موتورهاي القايي AC امروزه در صنعت، ماشينهاي متفاوت و با سرعت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه موارد قابل ذكر عبارتند از : ماشين برش فلزات ، چرثقيل الكتريكي ، ماشينهاي مربوط به حمل ونقل وانواع مختلف وسايل چاپ ، معدن ذغال سنگ و صنايع ديگر . براي مثال چرخاننده الكتريكي در ماشين برش فلزات ، سرعت سيستم مي بايد مطابق با نوع كار ، فلز و كيفيت نوع برش واندازه قطعه مورد نظر ، قابل تنظيم باشد . در كليه ماشين آلات ذكر شده ، چرخاننده بايد مجهز به كنترل سرعت باشد تا بتواند كميت توليد زياد ، شرايط كار مطلوب و كيفيت محصول خوب باشد . توسط كنترل سرعت مي توان سرعت چرخاننده را به ميزان مورد نياز جهت انجام مراحل كار تغيير داد . مفهوم كنترل سرعت يا تنظيم نبا يد شامل تغيير طبيعي در هنگام اخذ بار شود . تغيير سرعت مورد نياز در روي موتور چرخاننده و يا عنصر مرتبط به موتور چرخاننده انجام مي گيرد ، كه ممكن است اين عمل با دست توسط اپراتور و يا به طور اتوماتيك توسط وسايل كنترل انجام گيرد . امروزه تنظيم سرعت توسط مدار الكتريكي توسعه يافته و از نظر اقتصادي و نتايج حاصله بر كنترل مكانيكي ارجحيت دارد . موتورهاي آسنكرون سه فاز به خاطر امتيازات چشمگيرشان در صنايع كاربرد متنوعي دارند . از آن جمله در سيستمهاي محركه اي كه نياز به تغيير وتنظيم دور دارند بيشتر وبيشتر بكار گرفته مي شوند . دور موتور آسنكرون به خودي خود حداكثر 1- min 3000 (برايP=1 ،F=50 HZ ) است . اما صنعت اتوماسيون و تنظيم دقيق ، نياز به دورهايي از حدود1 تاmin -1 100000 و بيشتر ( مثلا min -1 350000 در دندانپزشكي با بلبرينگ مغناطيسي ) مي باشد . برخي سيستمهاي محركه نظير جراثقال به دور كمي نيازمنداند. دور موتور آسنكرون وابسته از F فركانس شبكه ، P تعداد زوج قطب موتور و S لغزش آن مي باشد : Nr = (1- S) NS = ( 1-S ) توسط تغييرات اين سه عامل مي توان دور موتور آسنكرون را تغيير داد . براي اين منظور مدارهاي متنوعي را مي توان تحقق بخشيد . در اين ميان سعي برآنست مدارهائي مورد استفاده قرار گيرند كه با هزينه كمتري تحقق پذيرند ، ساده ترند و نيز تلفاتشان كمتر است. بدين ترتيب تعداد اين مدارها عملاً محدود مي گردد در ادامه متدهاي كلاسيك ومدرن تنظيم دور موتور آسنكرون را مورد بحث قرار خواهيم داد . موتورهاي القايي AC عمومي ترين موتورهايي هستند كه در سامانه هاي كنترل حركت صنعتي و همچنين خانگي استفاده مي شوند.طراحي ساده و مستحكم , قيمت ارزان , هزينه نگه داري پايين و اتصال آسان و كامل به يك منبع نيروي AC امتيازات اصلي موتورهاي القايي AC هستند.انواع متنوعي از موتورهاي القايي AC در بازار موجود است.موتورهاي مختلف براي كارهاي مختلفي مناسب اند.با اينكه طراحي موتورهاي القايي AC آسانتر از موتورهاي DC است , ولي كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهاي القايي AC نيازمند دركي عميقتر در طراحي و مشخصات در اين نوع موتورهاست. اين نكته در اساس انواع مختلف , مشخصات آنها , انتخاب شرايط براي كاربريهاي مختلف و روشهاي كنترل مركزي يك موتورهاي القايي AC را مورد بحث قرار مي دهد. اصل ساخت اوليه و كاربري مانند بيشتر موتورها , يك موتورهاي القايي AC يك قسمت ثابت بيروني به نام استاتور و يك روتور كه در درون آن مي چرخد دارند , كه ميان آندو يك فاصله دقيق كارشناسي شده وجود دارد.به طور مجازي همه موتورهاي الكتريكي از ميدان مغناطيسي دوار براي گرداندن روتورشان استفاده مي كنند.يك موتور سه فاز القايي AC تنها نوعي است كه در آن ميدان مغناطيسي دوار به طور طبيعي بوسيله استاتور به خاطر طبيعت تغذيه گر آن توليد مي شود.در حالي كه موتورهاي DC به وسيله اي الكتريكي يا مكانيكي براي توليد اين ميدان دوار نياز دارند.يك موتور القايي AC تك فاز نيازمند يك وسيله الكتريكي خارجي براي توليد اين ميدان مغناطيسي چرخشي است. در درون هر موتور دو سري آهنرباي مغناطيسي تعبيه شده است.در يك موتور القايي AC يك سري از مغناطيس شونده ها به خاطراينكه تغذيه AC به پيچه هاي استاتور متصل است در استاتور تعبيه شده اند.بخاطر طبيعت متناوب تغذيه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نيرويي الكترومغناطيسي به روتور وارد مي شود (درست شبيه ولتاژي كه در ثانويه ترانسفورماتور القا مي شود).بنابر اين سري ديگر از مغناطيس شونده ها خاصيت مغناطيسي پيدا مي كنند.-نام موتور القايي از اينجاست-.تعامل ميان اين مگنت ها انرژي چرخيدن يا تورك (گشتاور) را فراهم مي آورد.در نتيجه موتور در جهت گشتاو بوجود آمده چرخش مي كند. استاتور از چندين قطعه باريك آلومنيوم يا آهن سبك ساخته شده است.اين قطعات بصورت يك سيلندر تو خالي به هم منگنه و محكم شده اند(هسته استاتور) با شيارهايي كه در شكا يك نشان داده شده اند.سيم پيچهايي از سيم روكش دار در اين شيارها جاسازي شده اند.هر گروه پيچه با هسته اي كه آن را فرا گرفته يك آهنرباي مغناطيسي (با دو پل) را براي كار كردن با تغذيه AC شكل مي دهد.تعداد قطبهاي يك موتور القايي AC به اتصال دروني پيچه هاي استاتوربستگي دارد.پيچه هاي استاتور مستقيما به منبع انرژي متصل اند.آنها به صورتي متصل اند كه با برقراري تغذيه AC يك ميدان مغناطيسي چرخنده توليد مي شود. روتور از چندين قطعه مجزاي باريك فولادي كه ميانشان ميله هايي از مس يا آلومنيوم تعبيه شده ساخته شده است.در رايج ترين نوع روتور (روتور قفس سنجابي) اين ميله ها در انتهاي خود به صورت الكتريكي و مكانيكي بوسيله حلقه هايي به هم متصل شده اند.تقريبا 90 درصد از موتورهاي القايي داراي روتور قفس سنجابي مي باشند و اين به خاطر آن است كه اين نوع روتور ساختي مستحكم و ساده دارد.اين روتور از هسته اي چند تكه استوانه اي با محوري كه شكافهاي موازي براي جادادن رساناها درون آن دارد تشكيل شده است.هر شكاف يك ميله مسي يا آلومنيومي يا آلياژي را شامل مي شود.در اين ميله ها به طور دائمي بوسيله حلقه هاي انتهايي آنها مدار كوتاه برقرار است.چون اين نوع مونتاژ درست شبيه قفس سنجاب است , اين نام براي آن انتخاب شده است.ميله اي روتور دقيقا با محور موازي نيستند.در عوض به دو دليل مهم قدري اريب نصب مي شوند. دليل اول آنكه موتور با كاهش صوت مغناطيسي بدون صدا كاركرده و براي آنكه از هارمونيكها در شكافها كاسته شود. دليل دوم آن است كه گرايش روتور به هنگ كردن كمتر شود.دندانه هاي روتور به خاطر جذب مغناطيسي مستقيم (محض) تلاش مي كنند كه در مقابل دندانه هاي استاتور باقي بمانند.اين اتفاق هنگامي مي افتد كه تعداد دندانه هاي روتور و استاتور برابر باشند. روتور بوسيله مهار هايي در دو انتها روي محور نصب شده ; يك انتهاي محور در حالت طبيعي براي انتقال نيرو بلندتر از طرف ديگر گرفته مي شود.ممكن است بعضي موتورها محوري فرعي در طرف ديگر(غير گردنده - غير منتقل كننده نيرو) براي اتصال دستگاههاي حسگر حالت(وضعيت) و سرعت داشته باشند.بين استاتور و روتور شكافي هوايي موجود است.بعلت القا انرژي از استاتور به روتور منتقل مي شود.تورك توليد شده به روتور نيرو داده و سپس براي چرخيدن به آن نيرو مي كند.صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد كلي براي دوران يكي است. ميدان مغناطيسي اي كه در استاتور توليد ميشود با سرعت سنكرون مي چرخد.(Ns) در روتور ميدان مغناطيسي توليد مي شود زيرا به طور طبيعي ولتاژ متناوب است. براي كاهش سرعت نسبي نسبت به (شار)استاتور , روتور چرخش را در همان جهتي كه شار استاتور دارد آغاز مي كند و تلاش مي كند تا به سرعت چرخش فلاكس نايل شود.با اينحال روتور هرگز موفق نمي شود كه به سرعت ميدان استاتور برسد.روتور از سرعت ميدان استاتور كندتر مي گردد.اين سرعت Base speed نام دارد.(Nb) تفاوتها ميان Ns و NbSlip نام دارد.اسليپ مقادير مختلف فشار(مكانيكي) بستگي دارد.هر افزايشي در فشار موجب كندتر كار كردن روتور و افزايش اسليپ مي شود.برعكس كاهش فشار سبب سرعت گرفتن روتور و كاهش اسليپ مي شود.اسليپ بوسيله درصد نشان داده مي شود. عموما دسته بندي موتورهاي القاي براساس تعداد پيچه هاي استاتور است كه عبارتند از: موتورهاي القايي تك فاز موتورهاي القايي سه فاز موتورهای AC : موتورهای AC تک فاز: معمولترین موتور تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است، که اغلب در دستگاه هایی بکار می رود که گشتاور پایین نیاز دارند، نظیر پنکه‌های برقی ، اجاقهای ماکروویو و دیگر لوازم خانگی کوچک. نوع دیگر موتور AC تک فاز موتور القایی است، که اغلب در لوازم بزرگ نظیر ماشین لباسشویی و خشک کن لباس بکار می‌رود. عموماً این موتورها می‌توانند گشتاور راه اندازی بزرگتری را با استفاده از یک سیم پیچ راه انداز به همراه یک خازن راه انداز و یک کلید گریز از مرکز ، ایجاد کنند. هنگام راه اندازی ، خازن و سیم پیچ راه اندازی از طریق یک دسته از کنتاکتهای تحت فشار فنر روی کلید گریز از مرکز دوار ، به منبع برق متصل می‌شوند. خازن به افزایش گشتاور راه اندازی موتور کمک می‌کند. هنگامی که موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعال می‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در این هنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل می‌کند موتورهای AC سه فاز: برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان ، استفاده می‌کنند. اغلب ، روتور شامل تعدادی هادیهای مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادیها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می‌شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید. این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به موتور ، بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها ، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است. به سیم پیچهای روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در موتور سنکرون وجود دارد، موتور به صورت همزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز ، به گردش در می‌آید. موتورهای سنکرون را می‌توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد. سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش ، یا اختلاف در سرعت چرخش بین روتور و میدان استاتور ، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در این نوع از موتورها را می‌توان با داشتن دسته سیم پیچها یا قطبهایی در موتور که با روشن و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. به هر حال با پیشرفت الکترونیک قدرت می توانیم با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه ، کنترل یکنواخت تری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم. روشهاي كنترل سرعت در موتورهاي القايي : همانطور كه در گذشته نيز گفته شد از معايب اصلي موتورهاي آسنكرون نسبت به موتورهاي DC در عدم امكانات مناسب در كنترل سرعت آنها مي باشد كه به همين دليل در صنعت كه احتياج به كنترل دور موتور با دقت زياد و در رنج وسيعي مي باشد استفاده از ماشينهاي DC ترجيح داده مي شود و اين مسئله در هنگامي كه گشتاور راه اندازي بزرگي نيز مورد احتياج باشد ، تشديد مي گردد . به همين دليل براي كنترل سرعت ماشينهاي القايي نيز تمهيداتي انجام گرفته است كه توسط آنها بتوان تا حد امكان به كنترل سرعت اين موتورها پرداخت0 به طور كلي به چهار روش مي توان به كنترل دور موتورهاي القايي پرداخت كه اين موارد عبارتنداز : 1-كنترل دور به وسيله كنترل ولتاژ 2-كنترل دور توسط كنترل فركانس 3-كنترل دور به وسيله كنترل ولتاژ و كنترل فركانس به صورت همزمان 4-كنترل سرعت از طريق كنترل جفت قطب در بين اين روشها بهترين روش كنترل دوربه وسيله كنترل همزمان ولتاژ و فركانس مي باشد چون مقدار فوران ميدان مغناطيسي دوار موتورهاي القايي متناسب با نسبت ولتاژ به فركانس مي باشد بنا براين در صورتي كه به همان نسبت كه ولتاژ را تغيير مي دهيم مقدار فركانس را نيز تغيير دهيم نتيجتاً مقدار دامنه‏ي ميدان مغناطيسي دوار موتور تغييري نمي‎نمايد و در نتيجه در كار ماشين اختلالي وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر با تغيير مشخصات منبع تغذيه منحني گشتاور بر حسب سرعت تغيير خواهد نمود . عيب اين روش در قيمت بسيار بالاي مبدلهايي مي باشند كه به صورت همزمان فركانس و ولتاژ را كنترل مي نمايند و همچنين داراي ساختمان پيچيده اي هستند و تعمير و نگهداري آنها مشكل مي باشد و بعضاّ هزينه هاي مربوط به اين مبدّل ها از هزينه مربوط به خود موتور بيشتر مي گردد . بنابراين در بسياري از مواقع از لحاظ اقتصادي استفاده از اين روش براي كنترل سرعت موتور القايي مقرون به صرفه نمي باشد. موتورهای پله‌ای : نوع دیگری از موتورهای الکتریکی موتور پله‌ای است، که در آن یک روتور درونی ، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکی روشن و خاموش می‌شوند، کنترل می‌شود. یک موتور پله‌ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یک سلونوئید است. موتورهای پله‌ای ساده توسط بخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالتهای موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما موتورهای پله‌ای نسبتا کنترل شده ، می‌توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله‌ای کنترل شده با کامپیوتر یکی از فرمهای سیستمهای تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یک سیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان یار باشند. موتورهای خطی : یک موتور خطی اساساً یک موتور الکتریکی است که از حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیروی خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش ، بوجود آورد. موتورهای خطی اغلب موتورهای القایی یا پله‌ای هستند. می‌توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریع السیر ماگلیو مشاهده کنید که در آن قطار روی زمین پرواز می‌کند. احتمالا بيشتر از كل انواع موتورها از موتورهاي القايي AC تك فاز استفاده مي شود.منطقي است كه بايد موتورهاي داراي كمترين گراني و هزينه نگه داري بيشتر استفاده شود. موتور القايي AC تك فاز بهترين مصداق اين توصيف است.آن طور كه از نام آن برميايد اين نوع از موتور تنها يك پيچه (پيچه اصلي) دارد و با يك منبع تغذيه تك فاز كار مي كند.در تمام موتورهاي القايي تك فاز روتور از نوع قفس سنجابي است. موتور القايي تك فاز خود راه انداز نيست.هنگامي كه موتور به يك تغذيه تك فاز متصل است پيچه اصلي داراي جرياني متناوب مي شود.اين جريان متناوب ميدان مغناطيسي اي ضرباني توليد مي كند.بسبب القا روتور تحريك مي شود.چون ميدان مغناطيسي اصلي ضرباني است توركي كه براي چرخش موتور لازم است بوجود نمي آيد و سبب ارتعاش روتور و نه چرخش آن مي شود.از اين رو موتور القايي تك فاز به دستگاه آغاز گري نياز داردكه مي تواندضربات آغازي را براي چرخش موتور توليد كند. دستگاه آغاز گر موتورهاي القايي تك فاز اساسا پيچه اي اضافي در استاتور است (پيچه كمكي) .پيچه استارت مي تواند داراي خازنهاي سري ويا سوئيچ گريز از مركز باشد.هنگامي كه ولتاژ تغذيه برقرار است جريان در پيچه اصلي بسبب مقاومت پيچه اصلي ولتاژتغذيه را افت ميدهد (ولتاژ به جريان تبديل مي شود).در همين حين جريان در پيچه استارت بسته به مقاومت دستگاه استارت به افزايش ولتاژ تغذيه تبديل مي شود.فعل و انفعال ميان ميدانهاي مغناطيسي كه پيچه اصلي و دستگاه استارت مي سازند ميدان برايندي ميسازند كه در جهتي گردش مي كند.موتور گردش را در جهت اين ميدان برايند آغاز ميكند. هنگامي كه موتور به 75 درصد دور مجاز خود مي رسد يك سوئيچ گريز از مركز پيچه استارت را از مدار خارج مي كند.از اين لحظه به بعد موتور تك فاز مي تواند تورك كافي را براي ادامه كاركرد خود نگه دارد. بجز انواع خاص داراي Capacitor start / capacitor run عموماهمه موتورهاي تك فاز فقط براي كاربري هاي بالاي 3/4 hp استفاده مي شوند. بسته به انواع تكنيكهاي استارت موتورهاي القايي تك فاز AC در دسته بندي اي وسيع قرار دارند. AC فاز شكسته موتور فاز شكسته همچنين به عنوان Induction start/Induction run (استارت القايي/كاركرد القايي)هم شناخته مي شود كه دو پيچه دارد.پيچه استارت از سيم نازكتر و تعداد دور كمتر نسبت به پيچه اصلي براي بوجود آوردن مقاومت بيشتر ساخته شده است.همچنين ميدان پيچه استارت در زاويه اي غير از آنچه كه پيچه اصلي دارد قرار مي گيرد كه سبب آغاز چرخش موتور مي شود.پيچه اصلي كه از سيم ضخيم تري ساخته شده است موتور را هميشه درحالت چرخش باقي نگه مي دارد. تورك آغازين كم است مثلا 100 تا 175 درصد تورك ارزيابي شده.موتور براي استارت جرياني زياد طلب مي كند.تقريبا 700 تا 1000 درصد جريان ارزيابي شده.تورك بيشينه توليد شده نيز در محدوده 250 تا 350 درصد از تورك براوردشده مي باشد. كاربريهاي خوب براي موتورهاي فاز شكسته شامل سمباده (آسياب) هاي كوچك , دمنده ها و فنهاي كوچك و ديگر دستگاههايي با نياز به تورك آغازين كم با و نياز به قدرت 1/20 تا 1/3 اسب بخار مي باشد.از استفاده از اين موتورها در كاربريهايي كه به دوره هاي خاموش و روشن و گشتاور زياد نيازدارند خود داري نماييد. اين نوع , موتور اصلاح شده فاز شكسته با خازني سري با آن براي بهبود استارت است.همانند موتور معمولي فاز شكسته اين نوع موتور يك سوئيچ گريز از مركز داشته كه هنگامي كه موتور به 75 درصد سرعت ارزيابي شده مي رسد , پيچه استارت را از مدار خارج مي نمايد.از آنجا كه خازن با مدار استارت موازي است , گشتاور استارت بيشتري توليد مي كند , معمولا در حدود 200 تا 400 درصد گشتاور ارزيابي شده.و جريان استارت معمولا بين 450 تا 575 درصد جريان ارزيابي شده است.كه بسيار كمتر از موتور فاز شكسته و بعلت سيم ضخيمتر در مدار استارت است.. نوع اصلاح شده اي از موتو با استارت خازني ، موتور با استارت مقاومتي است.در اين نوع موتور خازن استارت با يك مقاومت جايگزين شده است.موتور استارت مقاومتي در كاربريهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه ميزان گشتاور استارتينگي كمتر از مقداري كه موتور استارت خازني توليد مي كند لازم است.صرف نظر از هزينه اين موتور امتيازات عمده اي نسبت به موتور استارت خازني ندارد. اين موتورها در انواع مختلف كاربريهاي پولي و تسمه اي مانند تسمه نقاله هاي كوچك , پمپها و دمنده هاي بزرگ به خوبي بسياري از خود گردانها و كاربريهاي چرخ دنده اي استفاده مي شوند. AC القايي با خازن دائمي اسپليت
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:31  توسط سرگروه  | 

نمونه سوال امتحانی

تعالی

نام ونام خانوادگی: شعبه : امتحان هماهنگ درس انشا کلاس پنجم تاریخ: وقت:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1-با دو معنی متفاوت کلمه ی زیر ،جمله بسازید: (1نمره) 7-در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید:(1)

کشید: ....................................................................... -من دعوت اورا................. کردم.(اطاعت-اجابت)

کشید:........................................................................ -.................نعمت خدا همه جا گسترده است.(خان-خوان)

_____________________________________ _____________________________________

2-مفرد کلمات زیر را بنویسید: (0/5) 8-به کلمه ی زیر ،یک صفت ویک مضاف الیه اضافه کن:(1)

جنگل:

اوایل:.......... قلوب:...........

____________________________________ صفت:............... مضاف الیه:...............

3-هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید:(0/5)

راضی:.......... شغل:.......... _____________________________________

____________________________________ 9-جمله زیر را به نثر امروز برگردانید:(1)

4-معادل فارسی هر کلمه را بنویسید:(0/5) تخته ها به میخ بدوز واز آن تخته کن:....................................

جواب:.............. سایز:.............. ______________________________________

___________________________________

5-مخالف کلمات زیر را بنویسید: (0/5) 10-دو جمله را به یک جمله تبدیل کن:(1)

پاک:............. دور:.............. کویر سوزان است. کویر درخت ندارد........................................

__________________________________ _______________________________________

6-مترادف(هم معنی )کلمه های زیر را بنویسید:(0/5) 11-جمله زیر را به دلخواه کامل کن:(1)

شتاب:............ جاهل:............. کتاب بهترین دوست انسان است،زیرا...................................

 

_______________________________________________________________________________________

12-با توجه به جمله ،جدول را کامل کن: نهاد گزاره مفعول قید صفت شخص (1/5)

من هر روز پرندگان را می بینم

_______________________________________________________________________________________________________________

13-از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده ودر مورد آن انشایی بنویسید: 1-بهداشت واهمیّت آن در زندگی . (10 نمره)

2-فصل بهاررا توصیف کنید. ........................................................................................

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 21:31  توسط سرگروه  | 

به نام آنكه هستي نام ازو يافت    فلك جنبش زمين آرام ازو يافت

با سلام خدمت همكاران محترم

وبلاگي كه پيش روي شماست با هدف افزايش توانمندي هاي همكاران گرامي و تبادل تجربه اين عزيزان طراحي گرديده است وهمكاران گرامي امكان دانلود كليه مطالب تهيه شده توسط سرگروه آموزشي پايه پنجم ابتدايي شهرستان ابركوه از طريق اين وبلاگ خواهند داشت.اميد آن داريم كه روشن گران چراغ دانش،با ارايه نظرات مفيد خود ،راهگشاي ما در دستيابي به اهدافمان باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:33  توسط سرگروه  |